Szef nie płaci? Możesz odejść z pracy natychmiast

Szef zalega z wynagrodzeniem zacząłeś zatem szukać nowej pracy. Jeśli dostaniesz interesującą cię propozycję możesz odejść z poprzedniej firmy w trybie natychmiastowym.

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z obowiązków względem pracownika (a takim jest wypłata wynagrodzenia w przewidzianym w regulaminie pracy terminie), pracownik ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (umożliwia to art. 55 par 1. Kodeksu Pracy). Oznacza to, że nową pracę będzie mógł podjąć niemalże od razu. Pracownik musi w wypowiedzeniu opisać powód dla którego nie zachowuje okresu wypowiedzenia. Mało tego, należy mu się za ten okres odszkodowanie od pracodawcy (w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałby, gdyby zwolnił się z zachowaniem okresu wypowiedzenia).

Czy pracodawca może nie wypłacić pensji jeśli się zwolnię?

Takie obawy ma wielu pracowników – zwłaszcza tych, którzy nie mają jeszcze zbyt dużego doświadczenia i obycia z prawem pracy (i przez to dają się łatwo zastraszyć). Obawy te są zupełnie bezpodstawne – pracodawca musi wypłacić zaległe wynagrodzenie. Wraz odszkodowaniem i odsetkami za każdy dzień zwłoki. Jeśli się wymiguje sprawę można skierować do sądu (jest to dla pracownika bezpłatne). Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że na pieniądze przyjdzie poczekać. Jest to jednak i tak lepsze rozwiązanie niż pozostawanie w pracy, w której nie płacą na czas.