Spółdzielcza umowa o prace – co to takiego?

W Kodeksie Pracy, w  rozdziale I par 2 pojawia się pojęcie spółdzielczej umowy o pracę-  co to takiego i czym różni się od umowy o pracę?

Spółdzielcza umowa o pracę, to umowa o pracę z którą mamy do czynienia w sytuacji istnienia spółdzielni pracy. Członkowie tej spółdzielni są zobowiązani  pozostawać ze spółdzielnią w stosunku pracy. Spółdzielnia pracy to organizacja, która zrzesza swoich członków w celu prowadzenia działalności biznesowej opierającej się o pracę jej członków (jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą – art. 1 Prawa Spółdzielczego). Mówiąc zatem wprost i nieco jaśniej – przykładowo, spółdzielnię pracy mogą stworzyć 4 hafciarki, które zajmują się zawodowo haftowaniem artystycznym obrusów. Przedmiotem działania spółdzielni będzie zatem zdobienie obrusów w oparciu o wykonywaną przez członkinie spółdzielni pracę. Kobiety te, będą zatrudnione w ramach spółdzielczego stosunku pracy.

Spółdzielczą umowę o pracę regulują zarówno przepisy Kodeksu Pracy jak i Prawa Spółdzielczego. Do podstawowych różnic miedzy spółdzielczym stosunkiem pracy a umową o pracę (typową) należy: