Rewolucja w rejestracji w pośredniakach?

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzić prawdziwą rewolucję i usprawnić proces rejestracji bezrobotnych poprzez umożliwienie wypełnienia wniosku online!

Wniosek byłby dostępny na stronie internetowej właściwego urzędu pracy, a bezrobotny wypełniając go mógłby zapewnić sobie wpis w rejestrze bezrobotnych.  Elektroniczne wypełnianie wniosku ułatwiłoby nie tylko rejestrację petentom, ale również pozwoliło na stworzenie globalnej bazy danych na temat osób bezrobotnych.

Niestety nie ma róży bez kolców –projekt nie przewiduje całkowitej rejestracji online – w ciągu trzech dni od wypełnienia wniosku będzie i tak trzeba pojechać osobiście do Urzędu Pracy i dostarczyć dokumenty wymagane przy rejestracji (np. świadectwa pracy).Do tego, aby wypełnić wniosek konieczny będzie podpis elektroniczny – co dziwi o tyle, że skoro i tak trzeba jechać do Urzędu, to dodatkowe kłody pod nogi rzucane chcącym się zarejestrować bezrobotnym wydają się być pozbawione sensu.  Mimo wszystko, elektroniczny wniosek skróci czas przy okienku. A przynajmniej skróciłby, gdyby petenci z niego korzystali – co jednak przy wymogu podpisu elektronicznego będzie prawdopodobnie dość rzadkie.

Jeśli rzeczywiście opcja rejestracji online zostanie wprowadzona, to za kilka lat, kiedy podpis elektroniczny będzie bardziej dostępny, może okazać się, że zarówno Urzędy Pracy, jak i GUS poważnie się zaskoczą – ilość osób bezrobotnych może bowiem gwałtownie wzrosnąć – tylko dlatego, że będzie można uniknąć uciążliwej procedury rejestracji i stania w kolejce. Zwłaszcza, że nie w każdym mieście, Urząd Pracy jest w łatwo dostępnym miejscu. W takim Krakowie na przykład – jest na niemalże na końcu świata.