Projektowa umowa o pracę – nowy twór w Kodeksie Pracy?

Być może już niedługo nie będzie możliwe zawieranie umowy na czas określony 5 lub 10 lat – komisja trójstronna rozważa (na poważnie) wprowadzenie przepisu, który będzie umożliwiał zawieranie umów o pracę na czas określony maksymalnie 2 lat. W zamian, mamy dostać umowy projektowe.

Czym byłaby projektowa umowa o pracę? Dziennik Gazeta Prawna, który poinformował dziś o takiej możliwości nie precyzuje tego tematu. Wiadomo jedynie, że pracodawca miałby mieć możliwość zatrudniania pracownika na czas wykonania danego projektu – nawet na okres 5 lat. Czy zatem nie zamienimy siekierki na kijek i czy nie okaże się, że tego, czego nie da się załatwić umową na czas określony, będzie można obejść nową formą umowy?

Niestety nie wiadomo jeszcze jak w projektowanej formie umowy wyglądałby okres wypowiedzenia, prawa urlopowe i w jaki sposób ograniczone zostaną sytuacje w których takie umowy można zawierać (trudno w końcu wyobrazić sobie, aby np. praca sprzedawcy mogła być uznana za „projekt”) – pozostaje nam żywić nadzieję, że nie okaże się, iż nowa forma umowy o pracę da pole do jeszcze większych ograniczeń stabilności pracy z punktu widzenia pracownika.

Oczywiście, o projektowanych zmianach w KP będziemy informować na bieżąco.