Prawo pracy i kary dla pracodawców

Państwowa Inspekcja Pracy coraz mocniej bierze się za pracodawców i zaostrza kontrolę. Zanim planowane zmiany w kodeksie pracy, dotyczące długości umowy na czas określony, czy innych praw i obowiązków pracowników zostaną wprowadzone w życie, pozostają rutynowe kontrole. Choć bardzo wiele nieprawidłowości w miejscach pracy nie zostaje zidentyfikowanych przez Inspekcje Pracy, to jednak część wykroczeń przeciwko pracownikom wychodzi na światło dzienne. A ich konsekwencją są kary finansowe. W ubiegłym półroczu PIP dał pracodawcom kary w wysokości łącznej 13 mln złotych.

W tym roku, mandaty są wyższe niż w poprzednich latach i średnio, łamanie praw pracowników kosztowało przyłapaną na tym firmę 1227 zł. Najbardziej popularnym wykroczeniem jest brak wynagrodzeń za nadgodziny, opóźnienia wypłat i zatrudnianie bez umowy. Na dalszym miejscu jest nieprzestrzeganie zasad BHP oraz utrudnianie pracy inspektorom.
Podsumowanie pierwszego półrocza 2008 roku prowadzi do dwóch wniosków:

Przeważająca ilość wykroczeń ma miejsce w najmniejszych zakładach pracy (zatrudniających do 9 osób) – czy lekarstwem na poszanowanie praw pracowników ma być zatrudnianie się w większych firmach?

źródło: money.pl