Pracodawca ujawnił wynagrodzenie na świadectwie pracy? Możesz je sprostować!

rp_pieniadze-przyjazn3.jpgNa Twoim świadectwie pracy pojawiła się kwota wynagrodzenia? Pracodawca nie musi go ujawniać i jeśli nie chcesz, by taka informacja była dostępna dla kolejnego pracodawcy, możesz oczekiwać sprostowania.

Na świadectwie pracy musi znaleźć się informacja za jaki okres wypłacono pracownikowi wynagrodzenie w roku w którym ustał stosunek pracy. Pracodawca jest też zobowiązany do podania informacji o kwocie zajęcia komorniczego, jeśli takowe się pojawiło. Nie ma jednak obowiązku podawania kwoty wynagrodzenia jakie pracownik pobierał – ta informacja może zostać umieszczona na świadectwie pracy, jeśli pracownik sobie tego zażyczy.

W życiu zawodowym zdarzają się nam sytuacje, w których nie chcemy, by taka informacja dotarła do kolejnego pracodawcy. Na przykład wtedy, kiedy w poprzedniej pracy zarabialiśmy znacznie mniej i obawiamy się, że nowy pracodawca porównując nasze obecne wynagrodzenie z poprzednim uzna, że przez dłuższy czas nie będzie nam potrzebna żadna podwyżka. Jeśli jednak mimo braku naszej prośby pracodawca taką informacje umieścił, to masz 7 dni na to, by złożyć do pracodawcy wniosek o sprostowanie świadectwa i usunięcie niewygodnej dla ciebie informacji. Po tym czasie możesz również wystąpić z wnioskiem o sprostowanie, ale pracodawca nie ma już obowiązku tego zrobić i zależy to wyłącznie od jego dobrej woli.

Tagi: