Pozytywne nastawienie – najważniejsza cecha nowego pracownika

Jak myślicie co warto przede wszystkim pokazać potencjalnemu pracodawcy podczas rekrutacji? Zakres zdobytego doświadczenia? Twarde umiejętności, które posiadacie? Umiejętność radzenia sobie z problemami? Nie! Przede wszystkim pozytywne nastawienie do przyszłej pracy i zadań!

Osoby rekrutujące zwracają uwagę na różne rzeczy podczas procesu rekrutacji. Niektórzy stawiają przede wszystkim na umiejętności techniczne, inni na czynniki osobowościowe, jeszcze inni na to, by doświadczenie zawodowe kandydata było jak najbardziej zbliżone do tego, co będzie robił w nowej firmie. Jeśli jednak zastanowić się nad tym, co przede wszystkim sprawia, że pracownik odnosi w nowej firmie sukces, to okaże się, że jest to … pozytywne nastawienie i entuzjazm.

Mark Murphy, szef firmy szkoleniowej Leadership IQ przeprowadził wraz ze swoim zespołem badanie na ponad 20.000 nowych pracowników największych amerykańskich firm (połowa badanych pochodziła z firm będących w Fortune 500). Jego celem było zdiagnozowanie tego, co powoduje, że mimo ostrej selekcji i dobrze przeprowadzonego procesu rekrutacji, jedni pracownicy świetnie radzą sobie w pracy, a inni wypalają się w przeciągu roku. W toku analizy jego badań okazało się, że aż 46% nowych pracowników zostaje zwolnionych (lub zwalnia się) przed upływem 18 miesięcy pracy w nowej firmie. Kiedy badacze przyjrzeli się powodom zwolnień okazało się, że zaledwie w 11% przypadków problem z pracownikiem polegał na braku umiejętności wymaganych do wykonywania zadań na danym stanowisku. Dlaczego więc sobie nie poradzili? W 86% przyczyną był brak zaangażowania w wykonywane zadania, wynikający z kiepskiego nastawienia do pracy!

Brak entuzjastycznego nastawienia do pracy owocuje problemami w zaaklimatyzowaniu się w firmie, niechęcią do uczenia się nowych rzeczy, słabą motywacją do pracy, „odpornością” na bycie coachowanym.

Techniczne umiejętności (np. znajomość procedur, obsługi danego oprogramowania, wykonywania określonych zadań) – tego wszystkiego można się nauczyć. By to jednak mogło być możliwe, konieczne są chęci. A u osób, które nie mają entuzjazmu do nowej pracy, tych chęci po prostu nie ma (bądź są niewystarczające).