Podkabluj pracodawcę za piractwo (może cię nie zwolni)

Stowarzyszenie producentów oprogramowania – Bussines Software Alliance , organizacja zwalczająca piractwo komputerowe, rozpoczyna kampanię kierowaną do pracowników firm , mającą zachęcić ich, by denuncjowali swoich nieuczciwych pracodawców, którzy korzystają z nielegalnego, pirackiego oprogramowania. Ciekawe który pracownik będzie skłonny podciąć gałąź na której siedzi… W USA, za kablowanie pracownicy dostają kasę – w Europie mają to robić dla idei.

Według BSA, 54% działającego w Polsce oprogramowania, to materiały pirackie. Średnia Unii to 34%. Oczywiście w statystykach uwzględniono również oprogramowanie działające na komputerach domowych, mimo tego wiele firm korzysta z nielegalnego oprogramowania. Kampania ma pomóc zidentyfikować te firmy i nałożyć na nie stosowne kary. W 2009 roku, wskutek donosów przyłapano w Polsce 281 firm, a kary na nie nałożone wyniosły 820 tys.zł.

281 donosów to wynik dość dobry w skali Europy, ale w kontekście ilości stosowanego pirackiego oprogramowania niezbyt duży. Trudno się zresztą spodziewać, aby pracownicy tłumnie donosili na własne firmy – jeśli poniosą one straty finansowe, wizja podwyżek i premii może przecież znacznie się oddalić. Otwartą drogę mają jednak byli pracownicy – zwłaszcza ci, którzy rozstali się z firmą w niezgodzie – oto i kolejny argument za tym, by uważać na to, jak się traktuje pracowników.

BSA argumentuje, że piractwo jest też działaniem przeciwko konkurencji, która kupuje legalne oprogramowanie – przedsiębiorca, który nie wyda złotówki na oprogramowanie, ma możliwość zainwestowania w inne obszary biznesu i zyskania przewagi konkurencyjnej. W interesie firm leżałoby więc donoszenie na nieuczciwą konkurencję. BSA uważa też, że stosowanie legalnego oprogramowania przyczynić ma się do zwiększenia miejsc pracy w sektorach IT, jak donosi jednak webhosting.pl, ograniczenie piractwa wpływa wprawdzie pozytywnie na gospodarkę, ale jedynie amerykańską.

A czy wy, gdybyście wiedzieli, że Wasz pracodawca korzysta z pirackiego oprogramowania – wysłalibyście donos?