Po 4 latach na bruk- nadal bez powodu

Pod koniec listopada, wszyscy pracownicy zatrudnieni na czas określony mieli nadzieję, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uchroni ich przez zwolnieniem z pracy bez podania przyczyny. Niestety, Trybunał Konstytucyjny orzekł iż zwolnienie z pracy przy umowie na czas określony, bez podania przyczyny jest możliwe. W ten sposób, wszyscy pracownicy, którzy pracują na umowy nierzadko nawet 10 letnie mogą w ciągu kilku minut (z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia) znaleźć się na bruku.

Zdaniem Trybunału, nie ma podstaw aby pracownicy zatrudnieni na czas określony cieszyli się takimi samymi prawami jak pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony. Zapis który nakazywałby pracodawcom podpisującym umowy zarówno na 3 miesiące jak i na 10 lat uzasadnianie zwolnienia, zbytnio zrównałby prawa pracowników i obciążył pracodawców.

O ile przy umowach krótkoterminowych, zawieranych na okres próbny brak konieczności podawania przyczyny zwolnienia wydaje się być rozsądny, o tyle przy umowach na okres kilku lat, pracownik jest poszkodowany – nie od niego zależy bowiem wybór umowy o pracę, a to on jest zagrożony prawie natychmiastowym zwolnieniem. I tak dla pracownika na kilkuletniej umowie wystarczająco trudne jest już uzyskanie kredytu czy posiadanie stabilnego poczucia bezpieczeństwa.