Płatny urlop na edukację

Jeśli zamierzasz podnosić Swoje kwalifikacje zawodowe pamiętaj o tym, że przysługiwać będą Ci dodatkowe dni wolne od pracy, za które należeć Ci się będzie wynagrodzenie. Taką nowelizację, w zeszły piątek, uchwalił Sejm.

W myśl nowych przepisów każdy pracownik, który zdecyduje się podwyższać swoje kwalifikacje – niezależnie od tego, czy decyduje się na ten krok z polecenia szefa czy też jest to jego własna inicjatywa, będzie miał prawo do dodatkowych 6 dni wolnych od pracy, które przeznaczone mają być na przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w tym również matury) lub przygotowanie się do obrony pracy dyplomowej – tu wolnego można będzie otrzymać aż 21 dni.

Pracownik, którego zajęcia odbywać się będą w czasie pracy, będzie mógł zostać zwolniony z całego dnia lub jego części z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wśród zmian znalazł się również zapis o gwarancji zatrudnienia pracownika skierowanego na szkolenie. Jeśli pracodawca zdecyduje się zapłacić za edukacje, automatycznie pracownik będzie musiał pracować w firmie przez trzy lata – inaczej, będzie musiał zwrócić koszty szkolenia pracodawcy. Oczywiście są od tej zasady wyjątki – praca szkodliwa dla zdrowia, odejście ze względów rodzinnych  lub sytuacja w której pracodawca narusza obowiązki wobec pracownika. Zniknie więc konieczność podpisywania przez pracowników lojalek, bo umowa taka będzie obowiązywać niejako automatem. Ciekawe zatem czy więcej, czy też mniej osób zacznie się szkolić…