Oświadczenie o dochodach by dostać bony na święta

santa clauses leaving a gift distribution center with red sacksW wielu firmach, by otrzymać bony na święta pracownik musi złożyć oświadczenie o dochodach. Dlaczego i jak to zrobić?

Bony świąteczne mogą być finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz ten służy wspieraniu najuboższych pracowników i jest tworzony w części zakładów pracy zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z ustawą, z ZFŚS można dokonać zakupu paczek i bonów świątecznych. Jednak przez to, że Fundusz ten jest przeznaczony dla wspierania pracowników, bony świąteczne, przyznawane muszą być w oparciu o kryterium socjalne – czyli większą wartość bonów otrzyma ten pracownik, którego rodzina osiąga mniejsze dochody. Z tego powodu, wysokość bonów świątecznych pomiędzy pracownikami się różni.

Jak zakład pracy ustala wysokość wartości bonów?

Skoro przyznawanie bonów opiera się o kryterium socjalne, zakład pracy musi ustalić komu należy się bonów więcej, komu mniej. Służy temu najczęściej oświadczenie o dochodach, jakie musi złożyć pracownik. Oświadczenie to jest po prostu informacją na temat tego, jaki dochód osiąga rodzina. Przykładowo, jeśli pracownik mieszka sam, to jego dochód stanowi wynagrodzenie z zakładu pracy oraz ewentualne inne źródła dochodu (np. dodatkowe fuchy, przychód z wynajmu mieszkania). Jeśli pracownik mieszka z partnerem i dziećmi, do jego dochodu wlicza się dochód partnera i dzieli przez ilość członków rodziny. Konkretne ustalenia dotyczące tego, jak powinno wyglądać oświadczenie o dochodach (i czy np. wlicza się w nie wszystkich domowników – np. rodziców, czy tylko osoby z rodziny – partnera+ dzieci) opisane jest w każdym zakładzie pracy w regulaminie pracy.

Warto dowiedzieć się w zakładzie pracy jak złożyć oświadczenie o dochodach – często złożenie tego oświadczenia jest dobrowolne, ale brak dopełnienia tej formalności może pozbawić cię możliwości otrzymania świątecznych bonów.