Opłata za okres nieskładkowy na ubezpieczenie zdrowotne

Tracąc pracę w oparciu o umowę o pracę, tracimy również ubezpieczenie zdrowotne. Wprawdzie można (a nawet należy) zarejestrować się wtedy w Urzędzie Pracy, ale wiele osób (zwłaszcza młodych), którzy zamieszkują w innym miejscu niż ich meldunek, nie dopełnia tej formalności, tracą więc ubezpieczenie. Często nie wiedzą o tym, że jeśli za jakiś czas zechcą się ubezpieczyć dobrowolnie, będą musieli zapłacić „karę” za okres nieskładkowy.

Nie każdy pracodawca daje pracownikom umowę o pracę. Bardzo często zatrudnia się w oparciu o umowy cywilno – prawne typu umowa o dzieło. Często też, nie ma żadnej umowy o pracę. Dla pracownika, który już nie studiuje i który nie może ubezpieczyć się poprzez małżonka oznacza to jedno – brak ubezpieczenia zdrowotnego oraz wysokie koszty leczenia, jeśli okaże się, że konieczna jest operacja (lub po prostu na nartach złamiemy nogę).

Jeśli nie mamy ubezpieczenia, można ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ. Zanim jednak wypełnimy wniosek o ubezpieczenie dobrowolne, sprawdźmy czy czasem nie okaże się, że musimy dodatkowo wnieść opłatę za okres, w którym nie byliśmy ubezpieczeni.

Do trzech miesięcy po utracie ważności naszego ubezpieczenia, dobrowolnie możemy ubezpieczyć się bez żadnych opłat. Jeśli jednak pozostajemy bez ubezpieczenia dłużej, NFZ nałoży na nas opłatę dodatkową za okres nieskładkowy. Osoby, które pozostają dłużej bez ubezpieczenia to często absolwenci, którzy zapominają o tym, że z chwilą utraty statusu studenta przestają być ubezpieczeni i pracują bez umów lub na umowy cywilno prawne nie zdając sobie nawet sprawy z tego, jak ryzykują (koszt pobytu w szpitalu dla osoby bez ubezpieczenia można liczyć w tysiącach złotych).

A ile kosztuje opłata za okres nieskładkowy? NFZ ustalił ją dość wysoko – najniższa opłata dodatkowa wynosi 677, 05 zł. Najwyższa – prawie 7000 zł. Wysokość opłaty zależy od okresu w jakim pozostawaliśmy bez ubezpieczenia i nie ma żadnego związku z tym, czy w tym czasie chorowaliśmy czy nie i czy korzystaliśmy z jakiejkolwiek pomocy medycznej.

Jeśli zatem jesteś bez ubezpieczenia dłuższy okres, warto rozważyć opcję zatrudnienia się w oparciu o umowę o pracę nawet na okres 3 miesięcy. W przypadku bowiem zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, pracodawca nie musi wnosić opłaty dodatkowej, a Twój okres pozostawania bez ubezpieczenia niejako się skasuje. Niestety, koszt opłaty dodatkowej jest na tyle wysoki, że mało kto decyduje się na dobrowolne ubezpieczenie po upływie roku od ostatniego ubezpieczenia.