Oczekiwania pracowników wobec warunków zatrudnienia.

Artykuł przygotowany przez firmę Randstad 

Modyfikacja regulacji prawnych nie jest  jedynym czynnikiem, który może spowodować poprawę sytuacji na rynku pracy. Zmieniając politykę zarządzania zasobami ludzkimi pracodawcy również mogą wpłynąć na to co się dzieje na rynku.

Wszyscy wiemy, że na rynku pracy brakuje pracowników ze specjalistycznym doświadczeniem i wykształceniem. Fachowcy, którzy zdecydowali się na emigrację nadal nie są wystarczająco zmotywowani, aby powrócić masowo do kraju.  Na temat problemów na rynku pracy pisano i dyskutowano już wielokrotnie. Ważne jest jednak, aby zastanowić się nad potencjalnymi rozwiązaniami, które mogą zmienić tę sytuację. Modyfikacja Prawa pracy jest niewątpliwie konieczna – jednak nie rozwiąże w 100 procentach problemów związanych z brakiem pracowników. Pracodawcy, zmieniając swoją politykę zarządzania zasobami ludzkim mają również szansę w sposób znaczący wpłynąć na poprawę aktualnej sytuacji na rynku pracy. Rozwiązaniem istotnym z punktu widzenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie jest kompleksowe zapoznanie się z oczekiwaniami pracowników wobec warunków zatrudnienia oraz potencjalnego pracodawcy.

Z badania opinii przeprowadzonego przez Randstad wynika, że wysokość wynagrodzenia jest na czwartym miejscu pod względem ważności wśród czynników decydujących o zaakceptowaniu oferty pracy przez kandydatów.

Na pierwszym miejscu uplasowały się: możliwość pozyskania nowego doświadczenia oraz  świadczenia okołopłacowe (np. opieka medyczna, szkolenia np. języki obce). Wynik ten pokazuje pracodawcom jak bardzo istotne jest holistyczne dostosowanie oferty pracy względem oczekiwań potencjalnych pracowników.

To samo badanie potwierdza również, że co raz ważniejsze stają się dla pracowników elastyczne formy zatrudnienia, zdecydowana większość respondentów wskazała w badaniu nieoptymalny rozkład czasu swojej pracy jako czynnik najbardziej obniżający komfort zatrudnienia.

Kolejnym istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, na który warto zwrócić uwagę jest szczegółowe opracowanie profilu poszukiwanego pracownika i przypisanie ważności poszczególnym wymaganiom stawianym kandydatom. Niektóre z oczekiwań po dłuższej analizie okazuje się być opcjonalnym, a nie niezbędne. Warto sobie odpowiedzieć na przykładowe pytanie: czy recepcjonistka koniecznie musi mówić biegle po hiszpańsku? Może wystarczy znajomość samego angielskiego. Coraz istotniejsze staje się również projektowanie procesu rekrutacji z myślą o jego atrakcyjności dla konkretnej grupy osób.

Warto również zwrócić uwagę na zmianę dynamiki procesu rekrutacji. Aktualne warunki rynkowe wymuszają konieczność przyśpieszenia dynamiki procesu rekrutacji. Jednym ze sposobów na usprawnienie procesu rekrutacji jest współpraca z trzecim podmiotem takim jak firma doradztwa personalnego. Kolejnym ważnym czynnikiem jest również przyspieszenie procesu decyzyjnego, aby kandydat nie skorzystał z innej oferty.

Rynek pracownika wymusza implementację szeregu narzędzi retencyjnych – sprawny system motywacyjny jest jednym z nich.  Co raz popularniejsza staje się również dbałość o atmosferę oraz narzędzia pozwalające na zachowanie balansu pomiędzy pracą i życiem prywatnym pracownika. Z badania opinii Randstad przeprowadzonego wynika, że istotnymi czynnikami motywującymi z punktu widzenia pracowników oprócz wynagrodzenia są: równe, właściwe traktowanie przez pracodawcę, ciągłość pracy, odpowiednia organizacja pracy oraz atmosfera (Badanie opinii przeprowadzone przez Randstad na próbie 479 pracowników pracujących u różnych pracodawców).

Zawiązanie partnerstwa z podmiotem specjalizującym się w doradztwie personalnym wydaje się trafnym sposobem optymalizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi; tymczasem badanie opinii przeprowadzone przez Randstad ujawnia, że jedynie niecałe 10 procent pracodawców biorących udział w badaniu przyznało, że współpracuje z firmą zewnętrzną w procesie zatrudniania pracowników tymczasowych. Jednocześnie około ¾ nie zadeklarowała chęci do skorzystania z usług podmiotu zewnętrznego w procesie rekrutacji w przyszłości .
Warto podkreślić, że szczególnie wobec tak trudnych warunków panujących na rynku pracy pracodawcy powinni uwzględniać w swojej taktyce wsparcie wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, gdyż te dysponują dogłębną znajomością rynku,  metodologią rekrutacyjną oraz doświadczeniem.

Roma Zgłobik
External Communication Manager 

www.randstad.pl

Tagi: