Nowe zasady w stażach dla bezrobotnych

Od jutra wchodzą w życie nowe zasady związane ze stażami dla bezrobotnych. Zgodnie z nimi, każdy stażysta, kierowany na staż z Urzędu Pracy będzie mógł pracować w większym wymiarze godzin niż dotychczas. Sprowadza się to do tego, że stażysta na stażu może pracować dłużej niż 8 godzin w ciągu dnia i więcej niż 40 godzin w tygodniu. Utrzymane zostały równocześnie dotychczasowe zasady odbywania stażu, zgodnie z którymi stażysta nie może pracować w niedzielę i święta, w nocy i w systemie pracy zmianowej.

Zmieniły się również przepisy dotyczące ilości stażystów, których może przyjąć pracodawca. Do tej pory, przedsiębiorcy mogli przyjmować na staż stażystów bez ograniczenia. W praktyce mogło więc dojść do sytuacji, w której większość pracowników firmy stanowili stażyści. Teraz, na staż będzie można przyjąć tylko tyle osób, ile pracowników ma firma a ten pracodawca, który nie zatrudnia nikogo, będzie mógł przyjąć na staż tylko jedną osobę.

Staże z PUP cieszą się sporym powodzeniem. Jak podaje serwis Money.pl, w lipcu, ze staży skorzystało 37,7 tys. osób.