Na jaki czas pracodawcy zawierają umowy na czas określony?

Większość umów na czas określony (które w Polsce mogą być zwierane maksymalnie dwukrotnie przez tego samego pracownika u tego samego pracodawcy) trwa od 6 miesięcy do 3 lat. Część pracodawców wykorzystuje jednak takie umowy po to, by obejść prawo i nie musieć zatrudniać pracowników na czas nieokreślony. Zatrudnianie osób na okres 5-10 lat może być niedługo niemożliwe.

Z wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że pracodawcy najczęściej stosują umowy na czas określony na okres od roku do 3 lat (40% umów czasowych jest zawierana na taki okres).

Co piąta umowa jest zawierana na czas 6 miesięcy do roku. Niecałe 10% na okres do 6 miesięcy.

Prawdziwym problemem są jednak umowy długoterminowe – zawierane na ponad 3 lata. Takich umów jest 13,6% i drugie tyle (13,8%) na czas powyżej 5 lat.

Pracownik zatrudniony na okres 5 lat (lub więcej) jest w identycznej sytuacji (pod względem prawnym), jak pracownik zatrudniony na okres 6 miesięcy. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, pracodawca nie musi podawać powodów wypowiedzenia umowy, a w przypadku kobiety będącej w ciąży, ochrona obowiązuje jedynie do czasu rozwiązania umowy (lub porodu). Dlatego pracodawcy chętniej wybierają tę formę umowy – mimo iż praca pracownika zatrudnionego na kilka lat niczym nie różni się od pracy osoby zatrudnionej na czas nieokreślony.

Od kilku lat pojawiają się pomysły na to, by w Kodeks Pracy wprowadzić ograniczenia, które ukrócą praktykę zawierania długoterminowych umów na czas określony lub doprowadzą przynajmniej do tego, że okres wypowiedzenia umowy na czas określony będzie dłuższy. Nowelizacja Kodeksu, nad jaką obecnie trwają prace, ma umożliwiać zatrudnianie na czas określony na maksymalnie 18 miesięcy. Pracodawcy postulują jednak limit 48 miesięcy (czyli aż 4 lat). Czy w końcu zmiany zostaną wprowadzone?