Multipracownik poszukiwany

Kryzys doprowadził nie tylko do tego, że pracy jest mniej, bo pracodawcy tną koszty i jeśli tylko mogą, to redukują zatrudnienie, ale również zaowocował tym, że coraz częściej poszukuje się pracowników, którzy potrafią zrobić niemalże wszystko i są specjalistami przynajmniej w kilku dziedzinach. A do tego, będą bezgranicznie oddani pracy i będą posiadać wszelkie możliwe kompetencje miękkie – nawet jeśli te wzajemnie się wykluczają.

Z badań opublikowanych w Gazecie Prawnej wynika, że idealny pracownik według polskiego pracodawcy to mężczyzna w wieku między 30 – 45 lat, z rodziną, oddany pracy, konsekwentny, lojalny i ambitny karierowicz, który ma przynajmniej kilka lat doświadczenia, wąską specjalizację zawodową, ale jednocześnie zna się przynajmniej na kilku dodatkowych obszarach zawodowych. Powinien mieć też wykształcenie wyższe – najlepiej z obszaru finansów, prawa, bądź spraw technicznych. Oczywiście musi biegle mówić po angielsku (a najlepiej znać również dodatkowo kolejny język obcy).

Na pracowników czekają trudne chwile – wielu z nich będzie musiało się dostosować do tego, że pracę będą wykonywać w kilku obszarach – np. księgowe zajmą się również windykacją, a specjaliści od prowadzenia projektów również pozyskiwaniem klientów (do projektów, które będą potem prowadzić). Można uznać, że pracodawcy, którzy poszukują pracowników z określonymi kompetencjami i nie wymagają supermanów i wonder women na każde stanowisko, są na wagę złota.