Czy liderzy biznesu stoją w obliczu wielkiej próby?

Czego od firm wymaga dziś młode pokolenie pracowników? Czy mamy do czynienia z kryzysem autorytetów? Czy wolontariat uwrażliwia i wyrównuje relacje między pracownikami a zarządem? Czy działając w biznesie trzeba angażować się w działania społeczne? Na te i inne pytania starali się odpowiedzieć 24 listopada goście IV Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze pt. „Dlaczego wolontariat?”. Wydarzenie zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przypadającego 5 grudnia.

Temat tegorocznej konferencji „Dlaczego wolontariat?” skłonił gości do refleksji nad znaczeniem wartości relacji międzyludzkich. Najdłużej trwające badanie socjologiczne świata prowadzone od ponad 80 lat na Harvard University na konkretnych osobach pokazuje, że o szczęśliwym, pełnym życiu decydują przede wszystkim relacje międzyludzkie. Jedną z dróg prowadzących do ich nawiązywania i podtrzymywania jest właśnie wolontariat, o którym Prezeska-wolontariuszka Aneta Podyma (Pramerica Życie TUiR) witając uczestników konferencji mówiła, że to dobro, które dzielimy i które wraca w postaci radości obdarowywanych oraz wiary w drugiego człowieka. Tworzy głębokie związki między ludźmi, nasycone empatią, wzajemnym szacunkiem i chęcią współpracy. Pozwala otworzyć się na innych, często doświadczonych przez los, i oddać im część siebie. Wolontariat to najpiękniejsza misja, która rozbudza wewnętrzny potencjał i wrażliwość.

Puste autorytety

Misyjność i ogromną rolę wolontariatu opartego na autorytecie w przypadku kluczowych menadżerów potwierdza Ewa Krupa, Prezes Fundacji Orange. Według niej ponad 3 tysiące pracowników nie zaangażowałoby się, gdyby nie postawa osób z zarządu czy kierownictwa firmy. Prezesi-wolontariusze mają niewiarygodną moc oddziaływania na ludzi. Bardzo istotna jest wiarygodność lidera. Jak podkreślała Prezeska-wolontariuszka Joanna Smolińska (Antalis Poland): Wolontariat jest narzędziem do budowania autorytetu, ale to musi być prawdziwe zaangażowanie wynikające z postawy życiowej. Ludzie dziś buntują się przeciw hipokryzji, wyczuwają, że ktoś mówi jedno, a robi coś zupełnie innego. Jeśli jestem autentyczna, to buduję swój autorytet. Jeśli reprezentuję firmę społecznie odpowiedzialną, to oznacza, że przede wszystkim sama muszę swoją postawą potwierdzać głoszone hasła. Owa spójność w przypadku lidera jest dziś niezmiernie ważna. Potwierdzała to prof. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski): Ludzie wyczują, że jeśli prezes, który nie ma autorytetu nagle zaczyna działań społecznie, ale tylko  po to, aby go sobie zbudować, to ludzie wyczują ten fałsz. Każde działanie, robione z wyrachowania, jest wyczuwalne jako nieszczere dla otoczenia. Jeśli nie wynika z wewnętrznych motywacji, ludzie temu nie ufają. Dziś mamy do czynienia z pustymi autorytetami. Osobami, które zostały wypromowane, ale autorytetem nie są. Działają na pokaz. Profesor Maison podkreślała, że jeśli konkretny człowiek jest wolontariuszem, a do tego posiada niewątpliwy, prawdziwy autorytet, to jego działanie w wolontariacie jest dużo skuteczniejsze i pociągnie za sobą o wiele więcej osób.

Millenialsi oczekują więcej

Wyniki cyklicznego badania „Barometr CSR”1 pokazują, że przez ostatnie trzy lata zmniejszyła się grupa Polaków uważających, że głównym celem istnienia firm jest wyłącznie zarabianie pieniędzy, i nieoczekujących od nich żadnych innych działań (w 2013 roku z tym stwierdzeniem zgadzało się 19 proc. Polaków, w 2016 już tylko 11 proc.) Większe wymagania mają również pracownicy wobec swoich pracodawców. Prezes-wolontariusz Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych) zauważył, że w dzisiejszych czasach od prezesów czy osób z top managementu społeczeństwo oczekuje więcej, niż tylko dbania o swoich pracowników, dobrego funkcjonowania firmy na rynku, szanowania swoich dostawców i nienagannych zasad etycznych. Wolontariat powinien być zachętą i wzorem do naśladowania jakiejś postawy. Ważne, by szef firmy angażował się społecznie. Według wielu badań millennialsi oczekują od szefa standardów, których przestrzegania on sam wymaga od swoich współpracowników.

Wolontariat wyrównuje relacje

Wolontariat pracowniczy, aby był skuteczny – angażował pracowników – powinien być przez nich akceptowany. Z punktu widzenia wiedzy na temat motywacji, a szczególnie tej leżącej u podłoża działań prospołecznych, najlepiej jest, jeżeli inicjatywa wychodzi od pracowników, a więc jest uzasadniana wewnętrznie. Motywacja wewnętrzna jest zawsze zdecydowanie silniejsza od zewnętrznej. Według prof. Maison nie może to być wyłącznie oddolna inicjatywa, gdyż działania wolontariatu pracowniczego są zazwyczaj widoczne dla otoczenia, więc wpływają na postrzeganie firmy. Dlatego też muszą być spójne z jej strategią. Najlepiej zatem, gdy wolontariat pracowniczy jest równocześnie inicjowany i wspierany oddolnie i odgórnie. Wolontariat wyrównuje relacje, a społeczne zaangażowanie zaciera granicę między pracownikami a pracodawcami.

Prezesi-wolontarusze wspólnie po raz czwarty

Obecnie oferta wolontariatu jest o wiele bogatsza i bardziej urozmaicona niż choćby 20 lat temu. Nie ogranicza się już do działań charytatywnych czy socjalnych, typu praca w domu pomocy społecznej, szpitalu czy hospicjum. Można brać udział w projektach podejmowanych przez liczne organizacje społeczne, angażować się w wolontariat pracowniczy, a także włączać się w różne inicjatywy czy mikrozadania w sieci, czyli e-wolontariat. Ważne, by były to działania, które wiążą się z zainteresowaniami, pasjami i prywatną misją wolontariusza. Te zmiany stały się inspiracją do zorganizowania po raz czwarty konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze. W czasie wydarzenia Prezesi opowiedzieli o prowadzonych przez siebie działaniach z zakresu wolontariatu kompetencji w ramach prowadzonego od dwóch lat programu „Wiedza i doświadczenie”, czyli spotkaniach i warsztatach z młodzieżą, przedsiębiorcami społecznymi, liderami organizacji pozarządowych, innowatorami społecznymi, założycielami start-upów. Ważnym elementem programu były warsztaty o tematyce: „Tutoring, mentoring w wolontariacie”, „Jak nas zmienia wolontariat. Różnorodność. Uważność. Empatia.”, „Kultura wiedzy. Wymiana i współpraca: narzędzia, komunikatory” prowadzone przez doświadczonych specjalistów i praktyków, przedstawicieli zarówno biznesu, jak i organizacji pozarządowych.

Więcej informacji oraz folder konferencyjny do pobrania na stronie:

konferencja2016.dobrybiznes.info