Liczne rodzeństwo poprawia umiejętności managerskie

Kto będzie lepszym managerem? Jedynak czy osoba z wielodzietnej rodziny? Z badań przeprowadzonych na Cornell University’s School of Industrial and Labor Relations wynika, że lepsze kompetencje do zarządzania mają te osoby, które wychowywały się w rodzinach liczących więcej dzieci. Innymi słowy- liczne rodzeństwo sprzyja byciu efektywnym managerem. Dlaczego?

Na to, w jaki sposób zarządzamy ludźmi wpływa wiele czynników. Kluczowe są tu umiejętności związane z komunikacją – im większe kompetencje komunikacyjne ma manager, tym lepiej mu jest dogadać się z podwładnymi, egzekwować obowiązki, motywować do pracy, rozwiązywać konflikty.

Choć nasze umiejętności interpersonalne można rozwijać, jasnym jest, że to co mamy niejako „we krwi” przychodzi nam łatwiej, a jeśli mamy liczne rodzeństwo, to umiejętności takie jak negocjacje, zdolność do kompromisu oraz umiejętności słuchania, niejako wysysamy z mlekiem matki. Każdy, kto ma siostry lub braci na pewno jest w stanie przywołać przynajmniej kilka takich sytuacji z dzieciństwa, w których zdolność dogadania się z bratem, czy umiejętność postawienia w sytuacji siostry, zaowocowała dostępem do nowej zabawki czy „byciem krytym” przez rodzeństwo.

Na szczęście to, że możemy pracować nad sobą całe życie powoduje, że nawet jedynak może być dobrym managerem – to czego bowiem nie nauczył się w dzieciństwie, może rozwinąć podczas szkoleń i warsztatów. Jeśli jesteś z wielodzietnej rodziny, masz jednak plus już na starcie!

fot.:Svilen Milev/SXC.hu