Kim jest cloudworker?

Cloudworker, to wprawdzie angielska nazwa stanowiska, ale w dobie przejmowania przez większość firm i korporacji anglojęzycznych nazw stanowisk warto je przybliżyć. Za jakiś czas będziemy bowiem prawdopodobnie trafiać na ogłoszenia o poszukiwaniu cluodworkera.

Cloudworker, to nowoczesna, odświeżona nazwa telepracownika, czyli osoby, która swoją pracę wykonuje zdalnie z domu bądź innej lokalizacji „poza biurowej”. Do niedawna, telepracownik po angielsku był określany mianem telecommuter, stwierdzono jednak, że od 1973 roku, kiedy ukuto to stwierdzenie, praca telepracownika bardzo się zmieniła i potrzebna jest nowa nazwa która w pełni odda zakres możliwości telepracownika współczesnego.

Na czym polega różnica? Otóż nowoczesne technologie – komórki, laptopy, internet – umożliwiły pracę zdalną w znacznie większym zakresie obowiązków i zawodów, w efekcie nie ma znaczenia czy pracownik znajduje się w niewielkiej wiosce pod Poznaniem, na Bahama, czy w swoim mieszkaniu w centrum Warszawy.

Nowa nazwa na telepracownika powstała w drodze konkursu. Nazwa wiąże się ze słowem „cloud” czyli chmura. Pracownik z głową w chmurach? W Polsce źle by się to kojarzyło. Inne propozycje nawiązywały do nomadycznego stylu pracy (Netouin) bądź nowych technologii (Technmad)

Warto przy okazji rozróżnić pojęcia pracownika zdalnego (telepracownika) od freelancera. Pierwszy, zatrudniony jest na umowę o pracę w jakiejś firmie i dla niej wykonuje zlecenia. Freelancer może (choć nie musi) prowadzić działalność gospodarczą i realizuje zlecenia dla wielu zleceniodawców.

źródło: telix.pl