Ile umów zlecenie może być przed umową o pracę?

Czy pracodawca, który zawarł ze mną kilka umów zlecenie musi w końcu podpisać ze mną umowę o pracę? Ile umów zlecenie można zawrzeć z pracodawcą, zanim będzie on musiał podpisać z nami umowę o pracę?

Młodzi ludzie nie znają przepisów Kodeksu Cywilnego, a w szkole i na studiach nie przygotowuje się ich do tego, by znali swoje prawa na rynku pracy. W efekcie nieuczciwym pracodawcom łatwo jest wmówić młodym osobom takie informacje, które – choć nieprawdziwe – pozwolą zatrzymać pracownika zwabionego obietnicą – np. umowy o pracę. Jedną z metod stosowaną przez pracodawców jest wykorzystanie zapisu w Kodeksie Pracy, który mówi o tym, że po dwóch umowach o prace zawartych na czas określony, pracodawca kolejną umowę musi zawrzeć na czas nieokreślony. Przepis ten ma zastosowanie jedynie w przypadku umów o pracę (a nie umów cywilno – prawnych typu umowa o dzieło lub umowa zlecenie). Rozwiejmy zatem wątpliwości.

Ile umów zlecenie może ze mną zawrzeć pracodawca?

W zasadzie ile chce – nie ma tu ograniczeń prawnych. Zatem można w oparciu o umowę zlecenie lub dzieło współpracować przez wiele lat i jest to zgodne z prawem.

Czy w końcu pracodawca będzie musiał dać mi umowę o pracę?

Nie, nie ma takiego przepisu, który zmuszałby pracodawcę do zawarcia umowy o pracę z osobą, która współpracowała z jego firmą w oparciu o umowę o pracę lub umowę o dzieło.

Mój szef mówi mi, że trzecia umowa którą zawrzemy będzie musiała być umową o pracę, bo tak mówią przepisy.

Znaczy to, że zwyczajnie kłamie w żywe oczy – nie ma znaczenia ilość zawartych umów cywilno – prawnych. Nie mają one wpływu na konieczność czy wolę zawierania umowy o pracę z pracownikiem.

Zawarłem umowę zlecenie na najniższą krajową – szef mówi, że przekształci ją później w umowę o pracę. Czy mówi prawdę?

Szef będzie zawsze mógł zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem – ale nie może tego zrobić wstecz. Do zawarcia umowy o pracę potrzebna jest opinia lekarza (a nie wydaje się jej wstecz). Na zgłoszenie pracownika do ZUS pracodawca ma też tylko 7 dni. Kwota umowy zlecenia nie ma znaczenia – można ją zawrzeć na dowolną kwotę i nigdy nie rodzi to żadnych konsekwencji z tytułu Kodeksu Pracy (czyli nie nakazuje zawarcia umowy o pracę).