Efektywna praca mimo choroby umysłowej

Zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie osoby chore umysłowo są dyskryminowane w zakresie pracy zawodowej. Irracjonalne lęki wynikające najczęściej z niewiedzy na temat chorób psychicznych i zaburzeń umysłowych sprawiają, że pracodawcy nie chcą zatrudniać osób z problemami zdrowotnymi w tym obszarze. Do tego duże bezrobocie pozwalające „przebierać wśród zdrowych” nie sprzyja zatrudnianiu chorych. A wystarczy odrobina chęci, by stworzyć im warunki pracy pozwalające na realizację siebie i zarobkowanie, dzięki czemu nasze podatki są odciążone. Tak działa kanadyjska firma A-Way Express.

A -Way Ekspress to firma zatrudniająca prawie wyłącznie osoby z zaburzeniami psychicznymi. Firma zajmuje się dostarczaniem przesyłek i listów w obrębie miasta Toronto. Jej klientami są zarówno instytucje jak i osoby prywatne. Firma została założona w 1995 roku z dotacji rządowych teraz jednak, funkcjonuje na tyle dobrze, że utrzymuje się sama.

Czym firma zatrudniająca osoby z problemami różni się od typowej firmy? Przede wszystkim pracownicy mogą brać wolne wtedy kiedy chcą i tyle ile potrzebują – aby było to możliwe, pracownicy nie pracują w oparciu o umowę o pracę (choć mają płacone ubezpieczenie) – ich wynagrodzenie jest uzależnione od czasu jaki spędzą w pracy bądź ilości dostarczonych przesyłek. To pozwala na sprawiedliwe a jednocześnie ekonomiczne wynagradzanie. Poza tym, fakt iż w A-Way Ekspress pracują prawie wyłącznie osoby chore, pozwala każdemu pracownikowi na poczucie swobody i brak konieczności ukrywania swojego stanu – dzięki czemu, praca ma dla nich dodatkowo wartości terapeutyczne.

Szkoda, że placówek takich jak A-Way Ekspress jest tak mało. Wolimy zamykać osoby chore psychicznie i niepełnosprawne umysłowo w domach, sprawiając że stają się nieproduktywne (a przy okazji również nieszczęśliwe – przez to że czują się izolowane i niepotrzebne). Strach przed chorobą psychiczną owocuje niechęcią pracodawców do zatrudniania osób z problemami – w ten sposób tracimy wielu cennych pracowników, których życie, gdyby nie byli zamknięci w domach, wyglądałoby zupełnie inaczej.

fot.:Jenny Erickson/SXC