Dostałeś świadectwo pracy – sprawdź czy nie ma w nim błędów ortograficznych!

swiadectwoŚwiadectwo pracy – dokument, który potwierdza okres zatrudnienia i jest informacją dla kolejnego pracodawcy o przysługującym ci urlopie wypoczynkowym powinien być wolny od błędów – również ortograficznych!

Wprawdzie błędy ortograficzne nie wpływają na ważność informacji o zatrudnieniu czy wysokości przysługującego pracownikowi urlopu, ale są błędem formalnym wymagającym korekty. Dlatego po otrzymaniu świadectwa pracy, konieczne jest dokładne jego przeczytanie i sprawdzenie, czy nie zawiera tego typu błędów (w tym również literówek). Jeśli świadectwo pracy je posiada, pracownik ma 7 dni na to, by wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. W ciągu 7 dni od otrzymania takiego wniosku, pracodawca jest zobowiązany do wystawienia korekty świadectwa, usunięcia zakt osobowych starego świadectwa (oraz jego zniszczenie) i wprowadzenia nowego.

Data wstawienia nowego świadectwa pracy powinna być datą korekty – zatem jeśli ją dostaniesz, sprawdź również czy data się zgadza.