Doradztwo zawodowe dla dzieci w wieku 9 lat?

Brytyjczycy uważają, że żyjemy w czasach, w których nieodpowiednie decyzje podjęte już nawet we wczesnym dzieciństwie mogą rzutować na całe życie człowieka. Tak jest na przykład wtedy, kiedy dziecko nie do końca pojmie wagę edukacji i znaczenie wykształcenia i zamiast iść odpowiednim kierunku kształcenia poprzez przykładanie się do określonych przedmiotów, bimba sobie i wagaruje, za nic mając późniejszą opcję kariery. Dlatego, Brytyjczycy pragną wprowadzić doradztwo zawodowe dla 9 latków, aby szybciej były one świadome tego, do jakiego celu dążą.

Doradztwo zawodowe dla 9 latków miałoby być prowadzone w dość łagodny sposób – za pomocą treści on-line prezentowanych na przykład na YouTube. Założeniem jest pomoc dzieciom z różnym statusem społeczno – ekonomicznym zdać sobie sprawę z możliwości jakie oferuje im świat oraz zachęcić do określania celów. Rząd brytyjski uważa, że dziecku które ma 14 lat i przez poprzednie lata zostało nasączone treścią, że edukacja nie jest mu potrzebna lub nie ma na nią szans (bo jest np. biedny), nie bardzo można już pomóc, nawet jeśli zapewni mu się stypendium i wszelką pomoc w edukacji. To dziecko straciło już bowiem nadzieję na lepsze jutro.

Twórcy programu sądzą, że pokazanie 9 latkom, że mają szansę (i od razu korygowanie ich myślenia poprzez indywidualne spotkania z doradcą, który ocenić ma talenty dziecka i np. wybić okularnikowi mrzonki o byciu astronautą) może pomóc dzieciom rozwijać ich przyszłość.

Nie da się ukryć, że dzieci które zostaną pozbawione w dzieciństwie nadziei, trudniej potem przekonać, że warto się starać – z drugiej strony jednak, czy 9 latek myślący o tym co chce robić w przyszłości nie jest zbyt wczesnym etapem? Zwłaszcza w świecie w którym rynek pracy zmienia się jak w kalejdoskopie i nawet tegoroczni maturzyści nie mogą mieć pewności czy dobrze wybierają kierunek studiów?

źródło:reuters.com