Czy czytasz umowę o pracę przed jej podpisaniem?

Jak wynika z badań GfK Polonia nie jesteśmy zbyt dobrzy jako naród wczytaniu umów. Nie zapoznajemy się z nimi szczegółowo, a często w ogóle ich nie czytamy. Chodzi tu o wszelkie umowy – w tym cywilno – prawne  kupna sprzedaży, ale również o umowy zawierane z pracodawcami.

Tylko 16% badanych twierdzi, że czyta umowy dokładnie. 40% czyta je pobieżnie, a co piąty wcale. Dlaczego nie czytamy umów? Najczęściej podawane są trzy powody:

Oczywiście umowa o prace czy umowa cywilno- prawna nie jest tak długa jak umowa kredytowa czy nawet umowa o abonament telefoniczny. Znaczy łatwiej ją przeczytać, ale i tak często nie zwracamy uwagi na szczegóły. Na co przede wszystkim zwrócić uwagę?

A czy wy dokładnie czytacie umowy z pracodawcą przed ich podpisaniem?