Choroba na urlopie – czy urlop przepada?

Czekałeś na urlop niemalże cały rok, a tu klops – po tygodniu urlopu z gorączką lądujesz w łóżku. Co teraz? Czy urlop pracownikowi przepada?

Na szczęście nie! Jeśli pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego zachoruje, powinien udać się do lekarza pierwszego kontaktu i jeśli otrzyma L4 zgłosić to pracodawcy. Wtedy te dni urlopu, które zostały już wypisane, ulegają anulowaniu, a pracownik może „odebrać” nie wykorzystane dni urlopu w późniejszym terminie (art. 165 i 166 Kodeksu Pracy).

Oczywiście, nie można niewykorzystanego urlopu odebrać kiedy się chce – nowy termin urlopu należy ustalić z pracodawcą. W przeciwnym razie, ma on prawo do zwolnienia pracownika w trybie natychmiastowym za niestawienie się do pracy bez usprawiedliwienia.
Za okres urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia. W przypadku choroby jedynie 80% – warto o tym pamiętać. Jeśli potrzebujemy całości wynagrodzenia to pracownik, który rozchorował się na urlopie nie musi zgłaszać zwolnienia chorobowego pracodawcy i spędzić chorobę niejako na urlopie – warto jednak wtedy pamiętać, że straconych dni urlopu nie da się odzyskać.

Podane wyżej przepisy mają zastosowanie przy umowach o prace. Jeśli pracujesz w oparciu o umowy cywilno – prawne (zlecenie bądź dzieło) a pracodawca na mocy gentelmeńskiej umowy daje ci urlop, to rozchorowanie się na nim wcale nie oznacza, że stracone dni urlopu możesz odzyskać- zależy to już wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.