Nie chcemy zakazu handlu w niedzielę

Plany wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę wcale się Polakom nie podobają. Więcej osób jest za tym, by pozostawić obecny stan rzeczy. 

Z badania ankietowego przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Konfederacji Lewiatan wynika, że Polacy wcale nie są zachwyceni zakazem handlu w niedzielę. Wprawdzie 39 proc. ankietowanych przystałoby na takie rozwiązanie, ale 46 proc. się temu sprzeciwia.

Największą grupę przeciwników zakazu stanowią mężczyźni (54 proc.) oraz osoby w najmłodszej grupie wiekowej (18-26 lat). Zaledwie 30 proc. mieszkańców dużych miast popiera zakaz handlu.

Studenci dzienni bez pracy ?

Analizując wyniki ankiety widać wyraźnie, że młodzi ludzi, zwłaszcza mieszkańcy większych miast, nie chcą wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. W dużej mierze może to wynikać z faktu, że wiele młodych osób studiując dziennie czy wieczorowo – pracuje. Mając zajęcia w ciągu dnia, zatrudnienie mogą podjąć tylko weekendami. Zakaz handlu w niedziele może zatem mocno ograniczyć tej grupie możliwość zarobkowania.

Wyniki przeprowadzonych przez Lewiatan badań pokrywają się z tymi, które w 2004 roku przeprowadził IPSOS.