Boom na pracę tymczasową

Prawie pół miliona pracowników tymczasowych zatrudniły agencje w ubiegłym roku, a liczba firm korzystających z ich usług wyniosła 11 398. To prawie 70% wzrost!

Wydawałoby się, że najbardziej intensywny okres wzrostu w branży pracy tymczasowej  mamy już za sobą, że rynek osiągnął już dojrzałość a agencje zatrudnienia świadczące ten rodzaj usług będą notowały jedynie stabilny wzrost, na średnim poziomie obserwowanym w Unii Europejskiej, w granicach 10% rocznie.
Okazuje się jednak, że dynamiczny rozwój gospodarczy, zwiększające się potrzeby kadrowe firm, przy jednoczesnych trudnościach spowodowanych brakiem personelu na rynku pracy sprawiają, że praca tymczasowa, jako najbardziej elastyczna forma zatrudnienia, wciąż cieszy się szybko rosnącym powodzeniem zarówno wśród pracowników, jak i wśród firm.

Zebrane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dane na temat pracy tymczasowej pokazują jak ważnym elementem rynku pracy i całej gospodarki jest ten rodzaj zatrudnienia.

W 2007r. aż 486.591 osób zostało skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej. Jest to największy wzrost liczby pracowników tymczasowych od kilku lat.

 Rok

Liczba pracowników tymczasowych

2004

167.644

2005

206.665

2006

288.440

2007

486.591

Blisko 200.000 pracowników tymczasowych więcej niż w roku poprzednim znalazło zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

Mimo, że podawanie liczby pracowników tymczasowych bez przeliczenia czasu ich pracy na tzw. pełne etaty (FTE – Full Time Employment) nie jest tak szczegółową daną, to jednak uświadamia proporcjonalny przyrost rynku w porównaniu do zeszłego roku.

Pół miliona pracowników to ogromna rzesza ludzi, którzy dzięki agencjom zatrudniania mogli wkroczyć lub powrócić na rynek pracy.

Najczęściej wykonywana praca:
• Pracownicy produkcyjni i pomocniczy w przemyśle
• Magazynierzy
• Operatorzy maszyn u rządzeń
• Monterzy maszyn i urządzeń
• Obsługa biurowa i administracyjna
• Pracownicy call center
• Kasjerzy
• Sprzedawcy / handlowcy
• Kurierzy
• Organizatorzy promocji i hostessy
• Ustawianie i ekspozycja towarów
• Pakowanie

Rośnie grupa pracowników zatrudnianych tymczasowo do tzw. prac umysłowych: handlowcy, pracownicy biurowi,  pracownicy call-centers, samodzielni księgowi, prawnicy, specjaliści IT – programiści, graficy, designerzy stron www, administratorzy baz danych – oraz inżynierowie.

Najwięcej pracowników tymczasowych zatrudniono w województwach:
• mazowieckim – 201.877
• śląskim – 66.591
• łódzkim – 65.435
• dolnośląskim – 49.642
• małopolskim – 37.374

Natomiast najmniej w województwach: podlaskim i świętokrzyskim.

Andrzej Grudniok, Prezes firmy Kadry Polskie, zwraca uwagę na bardzo istotny wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z zatrudnienia tymczasowego:
„Zanotowaliśmy wzrost o 4.644 firm co daje łącznie 70% wzrost Pracodawców Użytkowników. Łączna liczba pracodawców użytkowników w 2007 roku wyniosła 11.398.”

Tomasz Szpikowski, Prezes Zarządu Work Service, z kolei wskazuje na zmiany w profilu firm korzystających a usług agencji:
„Jeszcze kilka lat temu z usług agencji zatrudnienia korzystały przedsiębiorstwa duże, często z kapitałem zagranicznym. Dziś coraz częściej naszymi klientami są przedsiębiorstwa małe i średnie. Jest to naturalna ewolucja, wynikająca zarówno z konieczności dostosowania się do wymagań rynku, ale również z „oswojenia” się z nową formą zarządzania.”

W porównaniu do poprzedniego roku ich liczba zwiększyła się niemal 2 krotnie, a w ciągu ostatnich 4 lat ponad 7-krotnie.

Rok

Liczba pracodawców użytkowników

2004

1.558

2005

5.336

2006

6.754

2007

11.398

Najwięcej pracodawców użytkowników znajduje się w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim.

Widoczna jest bezpośrednia zależność. Przedsiębiorstwa w regionach, w których życie gospodarcze toczy się intensywnie – potrzebują współpracy z agencjami zatrudnienia i pracowników tymczasowych na rozmaitych etapach swojej działalności.

Tomasz Szpikowski twierdzi, że „taki wzrost zainteresowania zatrudnieniem tymczasowym wynika z jednej strony z trendów w gospodarce globalnej determinujących coraz większą elastyczność w prowadzeniu biznesu oraz wysokiego tempa rozwoju gospodarczego w połączeniu z napływem inwestycji zagranicznych, większych potrzeb kadrowych przedsiębiorstw, ale także popularyzacji dostępu do usług agencji zatrudnienia, wzrostu zaufania do branży oraz szybko zauważalnych pozytywnych efektów współpracy z agencjami.”

Istotnym powodem wzrostu zainteresowania współpracą z agencjami są narastające trudności z samodzielnym pozyskaniem personelu. Już 59% firm zgłasza problemy z naborem pracowników, więc wyspecjalizowane agencje stają się coraz bardziej pożądanym partnerem.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy obserwujemy bardzo dynamiczne zmiany na rynku pracy.
Skumulowały się konsekwencje dynamicznie rozwijającej się gospodarki, spadku bezrobocia (z 17,8% w marcu 2006 do 11,1% w marcu 2008), emigracji zarobkowej polskich pracowników, a także niedostosowania systemu szkolnictwa do potrzeb rynku pracy i bardzo niskiej w wielu regionach Polski aktywności zawodowej.
Doprowadziło to do powstania poważnych niedoborów pracowników o wielu kwalifikacjach, a nawet pracowników niewykwalifikowanych, którzy mogliby wykonywać prace proste lub chcieliby przyuczyć się do wykonywania innych prac.
Szczególnie dotkliwie efekty tych procesów odczuwają firmy operujące w dużych aglomeracjach i specjalnych strefach ekonomicznych.

Trudności w pozyskaniu odpowiedniego personelu stanowi dla firm główną barierę w bieżącej działalności i rozwoju.
Agencje posiadając zarówno bazy danych kandydatów do pracy, jak i wyspecjalizowaną kadrę i narzędzia do pozyskiwania personelu o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach, potrafią szybciej i skuteczniej zrealizować proces zatrudnienia.
Agencje stają się nieodzownym partnerem w realizowaniu zadań „kadrowych”.

Pracodawcy przekazują agencjom już nie tylko kwestie związane z zapewnieniem personelu tymczasowego do prac doraźnych czy krótkotrwałych, ale również zadania w innych obszarach.
Obok pracy tymczasowej dynamicznie rozwijają się usługi obejmujące doradztwo personalne i outsourcing funkcji personalnych.
Te trzy elementy stanowią logiczną i uzupełniającą się całość, tworząc kompleksowy zestaw usług związanych z pracą, określany mianem „pracoserwisu”.

Sama praca tymczasowa staje się dla firm brama do innych usług oferowanych przez agencje, a dla pracownika swego rodzaju okresem próbnym. Ostrożne szacowania każą sądzić, że około 20% wszystkich pracowników tymczasowych zostaje zatrudnionych u pracodawcy użytkownika.

Trudna sytuacja na rynku pracy jest również wielkim wyzwaniem dla samych agencji zatrudnienia, które aby pozyskać pracowników muszą specjalizować się w coraz bardziej wyszukanych formach aktywizacji bezpośredniej: przez wizyty przedstawicieli agencji w domach, miejscowych sklepach, szkołach, lokalnych urzędach pocztowych, parafiach, na festynach i imprezach sportowych.
Agencja zatrudnienia będąc pracodawcą dla rekrutowanych pracowników tymczasowych, musi wykazać się dużą umiejętnością „zatrzymania” tych pracowników przy sobie.
Kluczowym elementem jest dobra renoma agencji. Tylko wówczas gdy pracownicy tymczasowi będą zadowoleni z serwisu agencji, obsługi, wynagrodzenia, pracy, którą wykonują, będą decydować się na dalszą współpracę z daną agencją.
Wymiernego znaczenia nabierają rozmaite działania nakierowane na opiekę nad pracownikami tymczasowymi, motywowanie, szkolenie, zapewnienie rozwoju, mierzenie ich satysfakcji, oferowania programów lojalnościowych.

Liczba agencji pracy tymczasowej rośnie od kilku lat intensywnie. Na dzień dzisiejszy liczba zarejestrowanych agencji wynosi 1895.
W całym 2007 roku przybyło ich w rejestrze 275.
Dla porównania:
na koniec 2004r. zarejestrowanych było jedynie 320
na koniec 2005 – 1007
na koniec 2006 – 1432.

Jednakże liczbę faktycznie działających agencji pracy tymczasowej szacuje się na ok. 50%

Autor: Monika Ulatowska
Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia
– organizacja pracodawców zrzeszająca 37 agencji zatrudnienia, które respektują wspólnie utworzony Kodeks Etyki.
Kontakt: 
m.ulatowska@saz.org.pl           
www.saz.org.pl
tel. 508 300 654

Tagi: