Bony na „zasiedlenie” z Urzędu Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna pilotażowy program „Młodzi na rynku pracy”, który pozwoli na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i przetestuje nowe pomysły na wsparcie grupy bezrobotnych do 30 roku życia na rynku pracy. W ramach akcji, będzie możliwe między innymi uzyskanie dotacji na zmianę miejsca zamieszkania.

Nowy program, który będzie testowany, nosi nazwę „Twoja Kariera – Twój Wybór” – w jego ramach, osoba bezrobotna (która po raz pierwszy rejestruje się w UP i nie ukończyła 30 roku życia) będzie mogła skorzystać z kilku możliwości dotacji. Jednocześnie, wraz z wyłonieniem uczestników programu (w którym udział jest dobrowolny – czyli jeśli osoba bezrobotna odmówi udziału w programie, to nie straci statusu bezrobotnego), wyłoniona zostanie grupa kontrolna, która będzie mogła korzystać z dotychczasowych instrumentów aktywizacji bezrobotnych. Po zakończeniu programu, Ministerstwo porówna wyniki z obu grup (czyli sprawdzi kto i ile pracował i czy pracuje nadal) i na tej podstawie okaże się, czy pieniądze zostały dobrze, czy źle wydane (aby program wszedł na stałe do instrumentów rynku pracy, wskaźnik zatrudnienia musi osiągnąć poziom 70%).

Na co mogą liczyć bezrobotni w ramach programu? Przede wszystkim na jedną z trzech rodzajów dotacji:

•  bon stażowy (zawiera przyrzeczenie ze strony starosty przyznania stypendium stażowego, jeśli bezrobotny wyszuka pracodawcę chętnego do zorganizowania stażu),

•  bon szkoleniowy (przeznaczony na sfinansowanie podnoszenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych z wyłączeniem kursów prawa jazdy kat B oraz kursów językowych – w ramach dotacji można skorzystać z kursu do kwoty 3586 zł. Istnieje tez opcja zrefundowania noclegu bądź dojazdu na szkolenie – jednakże kwota całościowa dotacji nie może przekroczyć powyższej kwoty).

•  bon na kształcenie podyplomowe (przeznaczony dla absolwentów, którzy chcieliby dalej kształcić się w wybranym kierunku – tu do wykorzystania jest nie więcej niż 7172 zł, przy czym z dotacji można kupić również podręczniki, rozliczyć dojazdy bądź zakwaterowanie)

•  bon na kształcenie zawodowe lub policealne (do wykorzystania w trakcie pierwszego roku nauki – kwota analogiczna jak na kształcenie podyplomowe)

Ponadto będą istniały również bony dla pracodawców, które mają pokryć koszty zatrudnienia osoby bezrobotnej.
Oprócz instrumentów podnoszących kwalifikacje, osoby bezrobotne, będą mogły otrzymać też wsparcie w wysokości do 5000 zł przeznaczonych na wynajem mieszkania poza miejscowością zamieszkania – pod warunkiem znalezienia tam pracy oraz jedynie w przypadku, gdy miejscowość, w której bezrobotny ma zostać zatrudniony leży minimum 80 km od miejsca zamieszkania. Bezrobotny musi też zarobić przynajmniej minimalną stawkę (1500 zł brutto) by była opcja na dotację na mieszkanie.

Czy program okaże się skuteczny zależy przede wszystkim od osób odpowiedzialnych za jego realizację. Jeśli bowiem środki zostaną przeznaczone na osoby nierokujące (czyli takie, których braki w zakresie umiejętności miękkich – tak pożądanych przez pracodawców – będą zbyt duże, by pomimo nawet największej wiedzy, pracodawcy chcieli osoby te zatrudniać) lub przeznaczy się je na studia podyplomowe, które tak naprawdę będą dla bezrobotnych kolejnym papierkiem, to okaże się, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto.