Bezrobotny? Poczekaj z rejestracją do stycznia!

Każdy bezrobotny, któremu przysługiwać będzie zasiłek, powinien rozważyć opcję odłożenia rejestracji w Urzędzie pracy na Nowy Rok. Dzięki temu, w ujęciu 6 miesięcznego zasiłku, można zyskać nawet 390 zł.

Obecnie, podstawowy zasiłek to 575 zł. Jego kwota nie zmieni się w przyszłym roku, jeśli bezrobotny zarejestruje się w tym roku. Jeśli jednak, bezrobotny poczeka do stycznia, przez pierwsze dwa miesiące będzie pobierał wyższą kwotę w wysokości 717 zł, a przez kolejne – 563 zł (wiec nieco mniej). Dla tych, którzy maja prawo do 12 miesięcznego zasiłku dla bezrobotnych, nowe stawki zasiłków również są bardziej korzystne, wyższa kwota na początku, z nawiązką równoważy bowiem niższe kwoty zasiłków w kolejnych 10 miesiącach.

Pracownicy Powiatowych Urzędów pracy podobno przekazują bezrobotnym informacje o korzystniejszym układzie finansowym, który panować będzie od 2010 roku. Mimo to, bezrobotni nie decydują się na przełożenie rejestracji – czyżby 390 zł brutto niewiele nas obchodziło?

Przypomnijmy, że prawo do zasiłku mają Ci bezrobotni, którzy przez okres ostatnich 18 miesięcy pracowali przez 365 dni (nie ma więc określonego terminu w którym trzeba się zarejestrować, o ile tylko te 365 w ciągu 18 miesięcy będziemy mogli udowodnić). Termin w jakim nabywamy prawo do zasiłku zależy od formy ustania stosunku pracy (i to w okresie ostatnich 6 miesięcy). Przy wypowiedzeniu umowy za porozumieniem stron oraz za wypowiedzeniem, zasiłek wypłacany zostanie dopiero po 90 dniach (chyba, że zwolnienie z pracy nastąpiło w związku ze zmianą zamieszkania). Jeśli pracodawca, w ciągu ostatnich 6 miesięcy rozwiązał z Tobą umowę o pracę bez wypowiedzenia, zasiłek zostaje zawieszony na 180 dni.