Bezrobotni bez abonamentu, pracownicy TVP na kontrolowanym

Już za kilka dni, na pocztach zaroi się od kolejek. Jeśli macie więc coś pilnego do wysłania, lepiej się pospieszyć i na pocztę udać się w tym tygodniu. Od przyszłego poniedziałku, 4,5 mln osób, będzie bowiem próbowało zgłosić na pocztę fakt tego, iż mają prawo do zwolnienia z płacenia abonamentu RTV.

Od 1 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o abonamencie RTV. Dzięki niej, bezrobotni nie będą musieli opłacać abonamentu za telewizor czy radio. Od 1 marca mają czas na to, aby zgłosić się na pocztę i złożyć stosowne oświadczenie, które potwierdzi fakt bycia bezrobotnym. Od 1 kwietnia nie będą zaś musieli płacić. Wraz z bezrobotnymi, z abonamentu zwolniono też rencistów i niektórych emerytów – w sumie około 4,5 mln osób. Na poczcie może wiec być tłoczno. Ten kto nie zgłosi się bowiem po redukcję abonamentu, w teorii powinien płacić dalej. W praktyce płaci coraz mniej osób, Ci którzy więc mają być zwolnieni a i tak nie płacą, mogą zdecydować się na brak zgłoszenia, aby nie ryzykować kary za okres nie płacenia.

Aby bezrobotny nie płacił abonamentu, nie może mieszkać z co najmniej dwiema osobami powyżej 26 r.ż, które nie spełniają norm pozwalających na zwolnienie ich z abonamentu. Musi też być zarejestrowany jako bezrobotny, w efekcie więc nie wszyscy realnie bezrobotni będą z abonamentu zwolnieni (podobnie jak nie wszyscy zwolnieni rzeczywiście nie mają dochodu).

Warto pamiętać o konieczności złożenia oświadczenia na poczcie – w 2005 roku, kiedy to zwolniono z abonamentu inwalidów I grupy i osoby po 75 roku życia, również wymagano od osób objętych kasacją abonamentu oświadczenia (o nie zamieszkiwaniu z dwiema osobami zdolnymi do opłacania abonamentu). Wiele osób nie złożyło takiego oświadczenia, w efekcie więc emeryci i inwalidzi po dwóch latach dostawali wezwania do zapłaty na kwoty nawet ponad 200 zł.

Jednocześnie TVP chce dawać przykład obywatelom – jeszcze w styczniu, pracowników TVP wezwano do płacenia abonamentu RTV i udowadniania tego faktu poprzez prezentowanie książeczki opłat abonamentowych. TVP twierdzi, że nie płacenie abonamentu jest łamaniem prawa, a jako pracodawca, TVP ma prawo wiedzieć czy pracownik łamie prawo i w przypadku takiej sytuacji, stracić do pracownika zaufanie. Specjaliści prawa pracy twierdzą jednak, że TVP nie ma prawa do tego, by kazać pracownikom pokazywać książeczki.