Bezrobocie znów wyższe

Jak co miesiąc, Ministerstwo Pracy dokonuje podsumowania poziomu bezrobocia. W grudniu ilość bezrobotnych znów wzrosła – mamy teraz bezrobocie na poziomie 11,9 % (w listopadzie było 11,4%) – 0,5% to może nie dużo patrząc na statystykę, ale przeliczając to na ilość osób, oznacza to dodatkowe 82.000 bezrobotnych.

W ciągu całego roku 2009 dorobiliśmy się 419,3 tys bezrobotnych (w porównaniu do roku 2008). A przypomnijmy, że zwolnienia zaczęły się już pod koniec 2008 roku. Przy okazji analizy poziomu bezrobocia, sprawdzono również ilość ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy – ta liczba – ku odmianie – spadła (w porównaniu do listopada 2009 o 25%). Pamiętajmy jednak, że w grudniu – ze względu na święta – ilość ofert pracy zawsze spada. W porównaniu do 2008 roku, w 2009 zostało zgłoszonych o 240 tys. ogłoszeń o pracę mniej (około 21%).

Dane z zeszłego roku nie odzwierciedlą w pełni stanu bezrobocia, które ma szanse gwałtownie wzrosnąć w styczniu. Dlaczego? Zmiany w wysokości wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych i bardziej opłacalne poczekanie z rejestracją w Urzędzie Pracy do stycznia 2010 spowodowało, że część bezrobotnych nie zarejestrowała się w grudniu i zrobi to teraz – co napędzi statystyki styczniowe.