Bezrobocie partnera wpływa negatywnie na jakość pracy zatrudnionego

Coraz więcej mamy rodzin, w których tylko jedna osoba ma pracę. Jak wykazali singapurscy badacze, to że mamy bezrobotnego partnera, wpływa negatywnie na wyniki w pracy tej osoby, która pracę ma.

Zhaoli Song, profesor z National University of Singapore wraz z profesorem Maw-Der Foo zajęli się zbadaniem wpływu bezrobocia na życie rodziny. Wyniki tych badań nie są pocieszające. Bezrobocie jednego partnera wpływa bowiem niekorzystnie na pracę (oraz życie prywatne) drugiego.

W rodzinach, w których występuje bezrobocie jednego z partnerów zauważono znacznie wyższy poziom stresu i większe trudności w rozładowywaniu go. Podczas gdy w rodzinach w których obie osoby pracują (bądź pracuje jedna a druga zajmuje się domem z wyboru), osoba pracująca po powrocie do domu może odstresować się poprzez rozmowę o pracy z partnerem i uzyskanie od niego wsparcia, o tyle rozmowa o pracy z partnerem bezrobotnym jest trudniejsza i rzadziej się pojawia. W efekcie osoba zatrudniona nie rozładowuje napięcia z pracy, tylko kumuluje je. Zauważono również mniejsze wsparcie od partnera z pracą wobec osoby bezrobotnej (mniejsze niż w przypadku dwóch zatrudnionych osób).

Badacze podejrzewają, że jedną z trudności w związku w którym pojawia się problem bezrobocia, jest pogorszenie się komunikacji między partnerami. Przykładowo, partner, który ma pracę odczuwa trudność w tym, by móc swobodnie opowiadać (w tym narzekać) na swoją pracę – odczuwa presję, by nie mówić źle o swojej pracy. (Dzieje się tak zarówno dlatego, że partner który nie ma pracy czuje się przez to gorzej – w końcu on nie ma pracy wcale, jak i dlatego, że powoduje to pojawienie się lęku typu „nie masz chyba ochoty na rzucenie pracy, prawda? Z czego będziemy żyć?”. Bycie jedynym żywicielem rodziny, jeśli nie jest decyzja z wyboru lecz z konieczności (ze względu właśnie na bezrobocie) jest też mocno obciążające psychicznie, co przekłada się na gorsze wyniki w pracy.

Jeśli macie takie doświadczenia, podzielcie się z nami – co działo się w waszych rodzinach po tym, jak jedno z was było bez pracy?