Czy za bałagan na biurku można zostać zwolnionym z pracy?

rp_balagan-na-biurku.jpgCzy pracownik, który ma problem z utrzymaniem porządku na biurku, może w związku z tym zostać zwolniony z pracy? Niestety tak, choć nie jest to takie oczywiste.

O to, by pracownik pracował w warunkach higienicznych, dbać musi pracodawca. Wyrazem takiego zadbania może być np. zatrudnienie personelu sprzątającego. Pracodawca nie może wymagać od pracownika by ten np. odkurzał podłogę przy swoim biurku. Jednocześnie, pracownik ma obowiązek dbać o to, by chronić mienie zakładu pracy. Jest to jego podstawowy obowiązek pracowniczy i jeśli pracownik uporczywie naraża mienie zakładu pracy na zniszczenie lub stwarza warunki zagrażające innym pracownikom, może to zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. To zaś oznacza, że pracownik może nawet zostać dyscyplinarnie zwolniony w pracy.

Czy istnieje dopuszczalny poziom bałaganu na biurku? Przepisy prawa pracy i BHP nie określają konkretnie tego, w jakim stanie powinno być biurko pracownika i jego otoczenie. Do zwolnienia dyscyplinarnego może jednak dojść na przykład w następujących sytuacjach:

Każda sytuacja związana z nieporządkiem w miejscu pracy jest indywidualna – warto jednak pamiętać o tym, że jeśli szef zwraca nam uwagę na to, że powinniśmy większą uwagę przykładać do czystości, może o oznaczać, że warto jednak zwrócić uwagę na to, jak wygląda nasze biurko na tle innych pracowników.