72% firm przesyła informacje o otrzymaniu aplikacji

rp_rozmowa-rekrutacyjna1.jpgPonad 70% kandydatów otrzymuje potwierdzenie tego, że udało się im dostarczyć do pracodawcy CV. Niestety jest to najwyższa statystyka związana z powiadamianiem kandydata o przebiegu procesu rekrutacji. W pozostałych aspektach – takich jak informowanie o tym, dlaczego kandydatura została odrzucona – pracodawcy sobie mocno nie radzą.

Z badania przeprowadzonego przez Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji wynika, że firmy i owszem dbają obecnie nieco lepiej o kandydatów będących w procesie rekrutacji, ale nadal pozostaje w tym obszarze wiele do nadrobienia.  Co czwarty szukający pracy kandydat nie dostaje żadnej informacji o tym, co stało się z jego kandydaturą i CV. 55% osób nie ma też jasności, dlaczego ich kandydatura została odrzucona (nigdy nikt im nie powiedział co takiego sprawiło, że nie przeszli do kolejnego etapu). 30% kandydatów otrzymało taką wiadomość przynajmniej raz. Kandydaci, którzy nie otrzymują informacji zwrotnej o powodach odrzucenia, nie mają możliwości poprawy swoich wyników i zwiększenia szansy na rynku pracy. Z drugiej strony, pracodawcom szkoda czasu na kandydatów, których i tak odrzucili – pomoc  kandydatom w byciu bardziej konkurencyjnym nie jest zatem w ich interesie.

Oczywiście, wrażenie kandydata dotyczące firmy przekłada się na jej wizerunek w jego oczach, pracodawcy nie zdają sobie jednak do końca sprawy z siły takiego przekazu albo też uważają, że kilka niezadowolonych jednostek to zbyt mało, by zawracać sobie głowę.  Kto ma rację?