1,4 mln pracujących na czarno

Jak liczna jest szara strefa? Według szacunków GUS na czarno w 2010 roku pracowało 1,4 mln Polaków. Obecnie liczba ta prawdopodobnie jest wyższa, gdyż mamy wyższe bezrobocie – co oznacza, że prawdopodobnie więcej osób pracuje, ale nieoficjalnie.

13% PKB – tyle wytwarzają pracujący na czarno pracownicy. To szacunki GUS. Według firmy A.T. Kearney, która szacuje obszar szarej strefy wraz z Uniwersytetem Johannesa Keplera, w Polsce aż 27% PKB to pracujący na czarno (za gazetą prawną). Oczywiście z ich pracy nie ma składek na ZUS, nie ma podatków. Państwo traci. W przyszłym roku, kiedy pensja minimalna ulegnie podwyższeniu, prawdopodobnie zatrudnionych na czarno będzie jeszcze więcej – wyższe podatki i składki zmuszą kolejnych pracodawców, do przedstawienia pracownikom oferty „nie do odrzucenia” – czyli albo się zgadzasz, albo wylatujesz. Jednocześnie nadal mamy rynek pracodawcy – wyż demograficzny owocuje nadmiarem rak do pracy a stosunkowo niewielkie zainteresowanie młodych osób zakładaniem własnych firm powoduje, że miejsc pracy (i tych białych i tych szarych) jest mniej niż chętnych.