Francuzi lojalni a Skandynawowie szczęśliwi – jacy są pracownicy?

Firma Lumesse przeprowadziła doroczne, międzynarodowe badanie pracowników z kilku krajów całego świata. Pytano ich o różne aspekty pracy – między innymi o nastawienie. Czym różni się podejście do pracodawcy u pracowników w poszczególnych krajach?

Na pewno poziomem zadowolenia z tego, że chodzą do pracy. Najbardziej szczęśliwi pod kątem swojej pracy są Skandynawowie – ponad 80% z nich lubi chodzić do pracy. Najsłabiej w tej kategorii wypadają pracownicy w Hong-Kongu – zaledwie połowa z nich jest zadowolona z przychodzenia do pracy.

Najbardziej lojalni okazali się Francuzi – 57% pracowników chciałoby w obecnej firmie pracować do emerytury. Najmniej lojalni są  pracownicy w Singapurze – tylko 17% nie miałoby nic przeciwko temu, by nie zmieniać pracy. Norwegowie i Brytyjczycy też nie planują się związać z obecnym pracodawcą na zbyt długi okres czasu – tylko co czwarty nie myśli o zmianie pracy.

Najbardziej niepokojącym wnioskiem jest brak zaufania pracowników do tego, że jeśli będą się starać i ciężko pracować, to zostaną wynagrodzeni za trud i wysiłek. Bardziej wierzą w to starsi pracownicy – 40% osób powyżej 56 lat ma nadzieję na nagrodę za zaangażowanie. W to, że pracodawca doceni ich wysiłki wierzy jedynie 19% z najmłodszej grupy pracowników. Takie nastawienie często owocuje poczuciem, że nie warto się starać, w efekcie więc pracownicy nie są Az tak efektywni jak mogliby być.