Miejsce i czas wykonywania zlecenia a stawka minimalna wynagrodzenia w 2017 r.

Od stycznia 2017 roku wszystkim osobom, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, przysługiwać będzie minimalna kwota wynagrodzenia za godzinę pracy, w wysokości 13 zł brutto

Stawkę niższą niż minimalna będą mogli otrzymać Ci, którzy będą wykonywać zlecenie bez wskazania miejsca i czasu wykonania zlecenia, a ich wynagrodzenie musi być uzależnione od wyników. Wszystkie te warunki muszą być spełnione jednocześnie.

W praktyce oznacza to, że Ci zleceniobiorcy, którzy w umowie nie będą mieć wskazanego miejsca i czasu realizacji zlecenia i których pracę będzie można w jakikolwiek sposób opisać wynikami, będą mogli otrzymywać niższe wynagrodzenie za swoją pracę niż 13 zł brutto za godzinę. Jeśli jednak choć jeden z czynników nie zostanie spełniony, pracodawca będzie musiał zapłacić wynagrodzenie godzinowe. Nie będzie zatem możliwe zawarcie umowy-zlecenia bez stawki minimalnej, np. z osobą wykonującą połączenia telefoniczne w call center, mimo, że w bardzo prosty sposób można opisać jej wyniki (np. ilością sprzedaży czy nawet ilością nawiązanych połączeń). W przypadku takich pracowników, niezależnie od osiąganych wyników, na koniec miesiąca jego wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę nie będzie mogło być niższe niż 13 zł brutto. Zmieni to prawdopodobnie sposób naliczania prowizji przez call center i inne podobne biznesy, które będą musiały zabezpieczyć się przed brakiem efektywności pracownika (któremu i tak trzeba zapłacić). Zrobią to najprawdopodobniej redukując wysokość prowizji tym pracownikom, którzy będą efektywni.

Z drugiej strony, prawnicy wskazują, że wystarczy nieco zmienić charakter zapisu w umowie zlecenia, by stawkę godzinową obejść. Kluczem jest tu informacja o tym, że o miejscu i czasie wykonywania zlecenia decyduje zleceniobiorca. Wystarczy zatem dopisać w umowie, że praca wykonywana będzie przez np. 4 godziny dziennie w dniach roboczych, by stawkę minimalną obejść.