Jawne zarobki w ogłoszeniu o pracę. Raport rynku pracy Adzuna

Adzuna przeanalizowała ogłoszenia o pracę opublikowane na jej serwisach w 16 krajach. Sprawdzono, jaki w danym kraju jest odsetek ogłoszeń, które zawierają informację o uposażeniu.  W badaniu wzięli udział również kandydaci i pracodawcy InfoPraca.pl.

Ankietowanych pytaliśmy o ich stosunek do jawności wynagrodzenia na poziomie ogłoszenia o pracę. W ankiecie wzięły udział 684 osoby.
94 proc. ogółu stanowiły osoby pracujące lub szukające pracy
4 proc. stanowili pracodawcy
2% stanowili rekruterzy lub osoby odpowiadające za rekrutację.

WYNIKI BADANIA

Ponad 97 proc. wszystkich ankietowanych odpowiedziało „tak” dla podawania informacji o zarobkach w ogłoszeniach o pracę. Z tej grupy 64 proc. opowiedziało się za informacją podaną w formie widełek (min-maks.), a pozostałym wystarczyłaby informacja o minimalnej stawce, jakiej mogą spodziewać się na danym stanowisku.

Niecałe 3 proc. wszystkich ankietowanych opowiedziało się przeciwko podawaniu stawki wynagrodzenia na poziomie ogłoszenia.

Ankietowanych pytano o uzasadnienie swojego wyboru, w formie odpowiedzi na pytanie otwarte. Z odpowiedzi udzielonych na pytanie otwarte wyłonił się obraz kandydata, który nie chce marnować czasu zarówno swojego, jak i potencjalnego pracodawcy, jeśli oferta nie spełnia jego oczekiwań finansowych.

Argument oszczędności (i/lub straty) czasu pojawił się w aż 38 proc. wszystkich odpowiedzi na to pytanie.

Kandydaci, którzy byli pozytywnie nastawieni do podawania stawki wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę chcieliby również, dzięki tej informacji, unikać rozczarowań na późniejszych etapach rekrutacji.

Ankietowani wskazywali również, że wynagrodzenie powinno iść w parze z listą obowiązków, jak również z doświadczeniem kandydata. Podkreślano też, że stawka w ogłoszeniu działa na korzyść pracodawców. Mają oni większą pewność, że aplikacje jakie do nich wpłyną będą pochodzić o kandydatów znających swoje kwalifikacje i ich wartość na rynku pracy.

Pełny raport z badanie możecie przeczytać pod tym linkiem:
Raport rynku pracy Adzuna Maj 2019 – Jawne zarobki