Chcesz lepiej zarabiać? Nie bądź mściwy

Mściwość, czyli chęć odpłacania innym pięknym za nadobne nie pomoże ani w utrzymaniu pracy ani w wyższych zarobkach! Tak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Bonn i Maastricht. Postawa „wet za wet” może doprowadzić do gorszych warunków ekonomicznych, a przy okazji również mniejszej ilości przyjaciół i mniejszej satysfakcji z życia.

Tendencja do negatywnej i pozytywnej wzajemności (mściwości i odpłacania dobrem za dobro) to dwie cechy które występują u różnych ludzi w różnym nasileniu. Niektórzy często nadstawiają drugi policzek i chętnie pomagają i wspierają innych jeśli sami otrzymali pozytywne wzmocnienia. Inni zaś są bardziej skłonni do negatywnych wzajemności w zamian za doświadczone przykrości. Ci zaś którzy myślą przede wszystkim o zemście, w pracy radzą sobie gorzej – są częściej zwalniani oraz mogą być słabiej wynagradzani za nadgodziny.Nie trzeba też dodawać, że częściej są skonfliktowani ze współpracownikami.

Badania przeprowadzone przez psychologów w Uniwersytetu w Bonn są dość rzetelne, przebadano bowiem aż 20 tys. osób (w ramach corocznych badań Deutsche Institut für Wirtschaftsforschun). Z analizy kwestionariuszy wynikła jeszcze jedna ciekawa tendencja – Ci którzy są nastawieni na pozytywną wzajemność są bardziej skłonni do brania nadgodzin ale tylko wtedy, jeśli są za nie wynagradzani – w efekcie więc mają oni wyższe zarobki niż osoby mściwe, które mogą brać nadgodziny bez wynagrodzenia a potem mścić się za to na szefach, tym samym zaogniając konflikty z przełożonym.

źródło: kopalniawiedzy.pl