Czy odczuwasz FOMO w pracy?

FOMO (czyli strach przed tym, że coś nas omija – z ang. fear of missing out) rozprzestrzenia się na różne obszary życia – nawet na sferę zawodową. Część pracowników odczuwa strach, że omija ich coś ważnego również w pracy.

Objawiać może się to różnie. Najczęstsze formy to: