Sztuka zaangażowania

Co sprawia, że pracownik angażuje się w firmę? Chce mu się pracować i rzeczywiście uważa firmę za miejsce dla niego ważne, w którym chce być i się rozwijać? Jim Haudan, autor książki „Sztuka zaangażowania” uważa, że potrzebnych do tego test 6 rzeczy.

Jakie czynniki sprawiają, że pracownik nie może być zaangażowany?

  1. Przeciążenie pracą,
  2. Brak zrozumienia zadań, jakie pracownik ma wykonać,
  3. Strach,
  4. Brak jasności co do celów całości (tzw. duży obrazek, którego pracownik nie widzi),
  5. Brak odpowiedzialności za powierzone cele,
  6. Brak dobrego lidera, który stawia czoła rzeczywistości.

Jeśli którakolwiek z tych 6 sytuacji pojawi się w firmie (lub u konkretnego pracownika), nie ma mowy, by mówić o tym, że będzie on pracownikiem zaangażowanym. Aby jednak szef zrozumiał, czy coś blokuje jego podwładnych przed zaangażowaniem, musi znaleźć czas i zastanowić się nad tym, czy w jego firmie, w odniesieniu do konkretnego pracownika, występują powyższe sytuacje. Problem w tym – jak mówi autor książki – że często sami szefowie nie są na tyle zaangażowani, by taki proces myślowy przeprowadzić.

A jak wy uważacie – czy zaangażowanie pracowników się wzbudza, czy też pracownik jest albo nie jest zaangażowany i nie zależy to od działań przełożonego?