Jesteś bezrobotny? Sprawdź czy masz prawo do tańszych biletów komunikacji miejskiej

W niektórych regionach kraju, osoby bezrobotne mogą korzystać z komunikacji miejskiej ze sporym rabatem. Tańsze przejazdy dotyczą imiennych biletów okresowych. W jakich miastach taki bilet można kupić taniej?

W Krakowie tańszy bilet miesięczny dla osób bezrobotnych kosztuje 50 zł miesięcznie (w porównaniu do 94 zł standardowej ceny biletu normalnego). Uprawnia on do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez Grodzki Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotny.

We Wrocławiu osoba bezrobotna, zarejestrowana przynajmniej od pół roku w PUP i bez prawa do zasiłku może dostać kartę osoby aktywnie poszukującej pracy. Jest ona ważna przez 90 dni i uprawnia do bezpłatnych przejazdów w obrębie Wrocławia. Bezrobotny, który chce z takiej karty skorzystać musi jednak rzeczywiście szukać pracy – przynajmniej raz w tygodniu odwiedzać PUP i zgłaszać się na proponowane oferty pracy. Z karty można skorzystać raz do roku.

W Szczecinie bezrobotni mogą kupić bilet aktywizujący w cenie 60 zł. Uprawnia on do przejazdów komunikacją dzienną na wszystkich liniach od poniedziałku do soboty.

W Warszawie bezrobotni mogą za darmo skorzystać z transportu miejskiego jeśli są zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez przysługującego prawa do zasiłku. Ulga obowiązuje jedynie w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie i trzeba mieć przy sobie zaświadczenie z Urzędu Pracy i konieczności stawienia się na wizytę.

We Włocławku, z darmowego przejazdu może skorzystać bezrobotny w kilku przypadkach:

W Rzeszowie, bezrobotny może otrzymać tzw. bilet zerowy, ważny przez trzy miesiące w obrębie miasta. Bilety wydaje jednak nie urząd pracy tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Czy w waszych miastach też są ulgi dla osób bezrobotnych w przejazdach komunikacją miejską?