Masz umowę na czas określony? Sprawdź czy nie wydłuży ci się okres wypowiedzenia!

rp_umowa13.jpg22 lutego (czyli już za parę dni) wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące umów na czas określony i związanego z nimi okresu wypowiedzenia. Nastąpi zrównanie okresów wypowiedzenia z umowami na czas nieokreślony, a to oznacza, że w niektórych przypadkach również u osób, które umowy zawarły przed 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia ulegnie wydłużeniu. Dla pracodawców może to oznacza zmiany, których będą chcieli uniknąć. Sprawdź zatem czy przepis cię obejmuje byś wiedział, na czym stoisz.

Umowy zawierane na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy mogły być do tej pory wypowiadane za 2-tygodniowym wypowiedzeniem (o ile taką klauzulę w umowie zawarto). Nie miało przy tym znaczenia to, na jak długo umowa została zawarta. Teraz – po wejściu w życie przepisów, nowe zasady mogą zacząć obejmować również umowy zawarte przed wejściem w życie ustawy.

W jakiej sytuacji przy umowie zawartej przed 22 lutego 2016 r. umowa okres wypowiedzenia ulegnie automatycznemu wydłużeniu?

Stanie się tak wtedy, kiedy przed 22 lutego zawarta została między pracownikiem a pracodawcą umowa na czas określony, przy czym będzie ona biegła po 22 lutego nadal przez minimum 6 miesięcy. Jeśli tak się stanie, to po tym okresie, czas wypowiedzenia ulegnie automatycznemu wydłużeniu do 1 miesiąca.

Przykładowo zatem – 1 stycznia 2016 roku, pracownik zawarł umowę z pracodawcą na czas określony 1 roku z klauzulą dwu tygodniowego wypowiedzenia. W związku z wejściem w życie 22 lutego 2016 roku nowelizacji, od tego dnia zacznie liczyć się okres trwania umowy po nowelizacji. W związku z tym, po 6 miesiącach (czyli de facto od końcówki sierpnia), pracownika będzie obowiązywał już nowy, wydłużony okres wypowiedzenia – zgodnie z literą prawa bowiem, jego umowa o pracę trwa dłużej niż 6 miesięcy. Przepisy te, będą nadrzędnę względem zapisów w umowie  o pracę (bo zapis w umowie o prace nie może być dla pracownika mniej korzystny niż mówi Kodeks Pracy – a zakłada się , ze dłuższy okres wypowiedzenia to dla pracownika korzyść).

Na zmiany i automatyczne wydłużenie, pracownicy będą zatem musieli uważać w sierpniu – czyli wtedy, kiedy zacznie m mijać 6 miesięcy trwania umowy po nowelizacji – może się bowiem okazać, że pracodawcy, chcąc uciec przez koniecznością wydłużenia okresu wypowiedzenia, zaczną pracowników zwalniać. To również ważna informacja dla tych, którzy zamierzają rychło szukać nowej pracy – z dłuższym okresem wypowiedzenia, może to być nieco bardziej trudne.