Szef chce bym w stopce maila umieścił swoje zdjęcie!

rp_sad-pracy.jpgCzy pracodawca może kazać pracownikowi umieścić w stopce maila zdjęcie? Czy wizerunek pracownika podlega ochronie?

Bardzo wiele firm w stopce maila umieszcza zdjęcie pracownika – pozwala to na lepsze budowanie kontaktu między pracownikiem (przedstawicielem firmy) a kontrahentem (klientem, partnerem). Nie każdy jednak pracownik czuje się dobrze z tym, że jego zdjęcie jest rozsyłane mailowo. Czy pracodawca ma prawo nakazać pracownikowi wykorzystanie zdjęcia w mailu?

Wykorzystanie wizerunku pracownika (np. w postaci zdjęcia), poza wyjątkowymi sytuacjami, wymaga uzyskania od pracownika zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku. O ile w niektórych sytuacjach (np. pracownik ochrony) umieszczenie na identyfikatorze zdjęcia pracownika jest uzasadnione pełnioną funkcją (pracownik ochrony musi był łatwo identyfikowalny), o tyle w przypadku np. sprzedawcy  – umieszczenie zdjęcia pracownika w mailu trudno nazwać koniecznością wynikającą z pełnionej funkcji. Dlatego w takim przypadku, pracownik musi wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku i ma prawo jej odmówić.

Oczywiście, warto pamiętać o tym, że jeśli w organizacji panuje zasada, w myśl której pracownicy udostępniają mailowo swoje zdjęcia, to odmowa udzielenia zgody na takie działanie może przez pracodawcę zostać zinterpretowana jako działanie wbrew zasadom firmy i może chcieć się z takim pracownikiem rozstać.  Warto jednak wiedzieć o tym, że umieszczenie zdjęcia w mailu (czy na stronie internetowej) nie jest z zasady bez zgody pracownika dopuszczalne i pracownik może wyrazić swój sprzeciw.

Tagi: