Odszkodowanie za brak wydania świadectwa pracy w terminie

judge hand with gavelPracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy (w dniu rozwiązania stosunku pracy). Jeśli jest to niemożliwe (np. pracownik jest na urlopie), to pracodawca ma 7 dni kalendarzowych na przesłanie świadectwa pracy (doręczenie) – art. 97 Kodeksu Pracy. Co dzieje się, jeśli tego nie zrobi?

W związku z art. 282 pkt 3 Kodeksu pracy, pracodawca, który nie wyda świadectwa pracy w terminie, może otrzymać grzywnę w wysokości 1000 – 30.000 zł (ważne jest to, że jeśli za świadectwo pracy odpowiedzialna była np. kadrowa i to ona nie dopilnowała terminu, to ona ponosi odpowiedzialność za niewydanie świadectwa).

Brak świadectwa pracy to również kłopot dla pracownika który nie może podjąć pracy, dlatego że nie jest w stanie przedłożyć dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy o pracę. Będąc w takiej sytuacji, pracownik może starać się o odszkodowanie od poprzedniego pracodawcy za nieterminowe wydanie świadectwa pracy. Nie jest jednak regułą otrzymanie takiego odszkodowania. Zależy to od tego, czy pracownikowi uda się wykazać zależność między brakiem świadectwa a niemożnością podjęcia pracy zarobkowej. Innymi słowy mówiąc, jeśli pracodawca nie wyda świadectwa pracy w terminie, a my chcemy w związku z tym otrzymać odszkodowanie, to musimy wykazać przed sądem, że rzeczywiście coś przez brak świadectwa straciliśmy.

Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać? Ta sprawa nie jest do końca jasna – często przyjmuje się, że odszkodowanie jest uzależnione od wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik i oblicza się je tak, jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Z drugiej strony, w nowej pracy pracownik być może otrzymywałby znacznie wyższe wynagrodzenie. Zatem stracił więcej niż wynosiła pensja u poprzedniego. W takich sytuacjach, pracownik musi wykazać wysokość straty jaką przez poprzedniego pracodawcę poniósł.