Zakaz e-papierosów w pracy?

rp_niepalenie1.jpgCzy na stanowisku pracy można palić e-papierosy? Czy wolno to robić nawet wtedy, kiedy obowiązuje zakaz palenia tytoniu? Jak z e-papierosami radzą sobie pracodawcy?
E-papierosy wprowadziły sporo zamieszania – głównie w związku z niejasną interpretacją na temat tego, czy palenie e-papierosów jest tożsame z paleniem papierosów czy też nie. Pod względem prawnym, e-papieros nie jest wyrobem tytoniowym. Jeśli nawet zatem w zakładzie pracy obowiązuje zakaz palenia tytoniu, to pracownik w zasadzie palić e-papierosy może, bo zakazowi się nie przeciwstawia.
E-papieros zapachu nie wydziela. Zatem teoretycznie, sama para wodna wydobywająca się z ust palacza nie powinna nikomu przeszkadzać. Z drugiej strony, sama czynność palenia źle nam się kojarzy i po latach odzwyczajania się od widoku papierosów w miejscach publicznych, firmach, zakładach pracy, widok pracownika z e-papierosem w ustach nas dziwi a nawet niekiedy szokuje.
Jak z e-papierosami radzą sobie pracodawcy? Jeśli pracodawca nie chce, by pracownik palił e-papierosa, powinien wprowadzić odpowiedni zakaz w regulamin pracy – sam zakaz palenia tytoniu nie wystarczy, bo e-papieros nie jest wyrobem tytoniowym. Zakaz palenia na terenie zakładu (motywowany ryzykiem zaprószenia ognia) również nie dotyczy e-papierosów, gdyż fizycznie a-papieros się nie pali żarem czy otwartym ogniem. Zakaz palenia e-papierosów wprowadził np. Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i dotyczy on motorniczych (ale nie obejmuje pasażerów).
Mimo wielu niejasności związanych z e-papierosami, raczej się prędko ustawy związanej z ich regulacją w miejscu pracy nie doczekamy, ale niektóre kraje już je wprowadzają. Zakaz palenia e-papierosów obowiązuje od 5 grudnia 2014 roku w Minneapolis, gdzie w ramach polityki czystego powietrza zakazano (odgórnie) palenia e-papierosów we wszystkich w pomieszczeniach zamkniętych, w których pracują pracownicy (Minnesota Clean Indoor Air Act). Nie jest to zatem kwestia pracodawcy, a ustalenie na poziomie lokalnym, obejmujące cały stan.