Czy często pracujemy wieczorami?

Najbardziej standardowe godziny pracy to 8.00-16.00. Wiele osób pracuje jednak również wieczorami (sektor usług, sprzedaż, ochrona mienia itd.) i w nocy (produkcja, ochrona itd.). Czy wielu z nas nie ma wolnych wieczorów lub musi pracować nocą?Jak wypadamy na tle innych krajów w tym zakresie?

W Polsce wolne wieczory ma zawsze nieco więcej niż połowa Polaków – 56%. To nieco mniej niż średnia Europejska (62%). Rzadziej niż my, wieczorem pracują Włosi (wolne wieczorami ma zawsze 81% osób) mieszkańcy Cypru (80%), Portugalii (78%) Malty (74%) czy Bułgarii (72%). Najgorzej sprawa z wolnymi wieczorami wygląda w Grecji – tam wolne każdego wieczoru ma zaledwie 43% pracowników i w Islandii – niespełna 44%.

Zazwyczaj pracuje wieczorami 8,4% Polaków. Na tle Europy to niewiele – w Grecji pracuje wieczorami 35% zatrudnionych, Holandii prawie co trzecia osoba (30%), w Niemczech 27%. Rzadziej od nas, wieczorami pracują zazwyczaj jedynie Chorwaci (niespełna 5%) i Litwini (8%). Średnia dla całej Unii to około 16%.

Nieco inaczej wygląda sprawa, z pracą wieczorami od czasu do czasu – w Polsce na takie „niedogodności” skazany jest co trzeci pracujący (35%). Wyższy współczynnik jest tylko w Islandii (38%) i na Chorwacji (39%). Za to we Włoszech, pracować niekiedy wieczorem musi zaledwie 5% osób. Analizując badania Eurostatu widać, że część krajów ma dość jasno podzielony zakres godzin pracy między pracowników – tam, gdzie wysoki jest odsetek osób zazwyczaj pracujących wieczorami, dość mało osób ma wieczorne zmiany raz na czas. Z kolei tam, gdzie praca wieczorem rzadko jest dla pracownika codziennością, wiele osób musi pracować wieczorem przynajmniej kilka razy w miesiącu.