Umowa o pracę na czas określony z długim okresem wypowiedzenia?

Czy będzie zmiana w prawie pracy związana z długością okresu wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę na czas określony? Wszystko na to wskazuje. Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej okresy wypowiedzenia u osób zatrudnionych na różne formy umowy, ale wykonujących te same obowiązki nie mogą się różnić – jest to bowiem dyskryminacja wobec pracowników zatrudnionych na czas określony.

Orzeczenie trybunału powstało na wskutek zapytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału przez Sąd w Białymstoku. Na mocy tego orzeczenia, pracownik nie może być dyskryminowany krótszym – dwutygodniowym okresem wypowiedzenia jeśli inna osoba zatrudniona w firmie i wykonująca podobne czynności dysponuje dłuższym (przez co bardziej bezpiecznym) okresem wypowiedzenia. W związku z tym orzeczeniem być może trzeba będzie zrewidować Kodeks Pracy – jako że obecnie, długość okresu wypowiedzenia zależna jest od rodzaju umowy – a nie stażu pracy w firmie, podczas gdy przy umowie na czas nieokreślony, długość okresu wypowiedzenia zależna jest od stażu pracy.

Obecnie, przy umowach na czas określony dopuszczalne są dłuższe okresy wypowiedzenia, ale muszą one zostać uwzględnione na piśmie w umowie o prace. Czy dojdzie do zmian w Kodeksie Pracy? Będziemy informować na bieżąco.