Druga edycja Żakoteki – nowatorskiego projektu Kół Naukowych i Organizacji Studenckich,

Przed nami druga edycja Żakoteki – nowatorskiego projektu Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, działających przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Zakłada on cykl szkoleń organizowanych przez studentów wyższych lat dla „pierwszoroczniaków”. Każde ze spotkań koordynowane będzie przez inną studencką komórkę i dotyczyć będzie tematyki, którą się ona zajmuje.

Pomysł na „Żakotekę” zrodził się podczas jednej z Konferencji Kół Naukowych Wydziału Organizacji i Zarządzania. Stwierdzono, iż niewielki odsetek studentów angażuje się w akademicką działalność, która wykracza poza ramy przedmiotów narzucanych przez program studiów. W związku z tym wszelkie studenckie komórki postanowiły połączyć siły i zorganizować cykl szkoleń. Odbiorcami mają być Ci, którzy do murów uczelni po raz pierwszy weszli kilka tygodni wcześniej – studenci pierwszego roku.

Tematyka zajęć dotyczyć ma zakresu działalności danej studenckiej „komórki”, a wykładowcami staną się oczywiście żacy wyższych lat. Jedni zatem dowiedzą się czegoś nowego, drudzy wiedzę utrwalą i poćwiczą wystąpienia publiczne. Poza przekazywaniem informacji – a właściwie przede wszystkim – warsztaty mają mieć jeszcze jeden cel. „Z założenia chcieliśmy przedstawić studentom pierwszego roku zarys ruchu akademickiego oraz zachęcić ich do działania na rzecz uczelni.” – komentowała przed rokiem Monika Kuliberda, inicjatorka i liderka poprzedniej edycji – „Odnieśliśmy sukces. Bezpośrednio po szkoleniach wielu ich uczestników postanowiło aktywnie działać na naszym wydziale”.

Rzeczywiście, zainteresowanie przystąpieniem do Kół Naukowych wśród uczestników Żakoteki było zaskakująco duże. Kilku z nich zgłosiło się również do Wydziałowej Rady Samorządu. „Samo ukończenie studiów nie gwarantuje sukcesu na rynku pracy. Większość młodych ludzi ma jednak dziś wykształcenie wyższe. Pracodawcy zaczynają zwracać uwagę na własną inicjatywę na uczelni – tą niezwiązaną z zajęciami” – mówiła Sylwia Binkiewicz.

Ówczesna studentka pierwszego roku zarządzania, była jedną z osób, które dołączyły do szeregów jednego z Kół. Dziś sama jest jedną z głównych koordynatorów akcji. -„Przez ten rok wiele się nauczyłam, poznałam wspaniałych ludzi, zdobyłam ciekawe kontakty – m.in. z pracodawcami. Jestem wdzięczna organizatorom poprzedniej edycji, bo dzięki Żakotece znalazłam się w tym miejscu, dlatego w tym roku tak mocno ją wspieram”.

Warto wspomnieć, iż każdy uczestnik projektu może wziąć udział w dowolnej liczbie szkoleń – od jednego do pięciu. Harmonogram warsztatów przedstawia się następująco:

1)      KN Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience”, 25.11.2013. „Jak skutecznie realizować projekty, czyli sztuka zarządzania czasem”. Studenci poznają m.in. najważniejsze metody i techniki planowania strategii działania oraz dowiedzą się jak wyznaczyć swoje priorytety i efektywnie wykorzystać czas w ciągu dnia

2)      Enactus, 27.11.2013. „Co ma wspólnego komputer z sadzonką drzewa? – czyli zaplanuj biznes odpowiedzialny społecznie” – Szkolenie o tematyce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jak zaplanować swój biznes tak, aby jako przedsiębiorca być odpowiedzialnym za wpływ swoich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zachowując najwyższe standardy etyczne.

3)      KN BHP i Ergonomia, 28.11.2013. ‘’Wypadki chodzą po ludziach.” Kiedy można mówić o wypadku przy pracy? Obowiązki pracodawcy i służb BHP po wypadku. Prawa pracownika i świadczenia pieniężne, jakie mogą mu przysługiwać.

4)      KN Biznes Ludzie Technologie, 3.12.2013. ‘’Ułatw sobie życie na Politechnice – przewodnik PierwszoŻaka”. Celem naszego szkolenia jest wyjaśnienie najważniejszych aspektów dotyczących studiowania, takich jak zrozumienie programu ECTS czy odbycie praktyk.

5)      KN Zarządzania Produkcją i Konsultingu, 5.12.2013. ‘’5S – Spraw, aby Schludnie zorganizowane Stanowisko pracy podwyższyło Skuteczność i Satysfakcję pracownika”. Szkolenie z zakresu metody 5S, która określa podstawowe zasady organizacji miejsca pracy, utrzymywania czystości i porządku w ramach jednolitego standardu zarządzania.

Zgłoszenia studentów pierwszego roku przyjmowane są przez internetowy formularz na stronie:
www.zakoteka.p.lodz.pl

Znajdziecie nas również na Facebook’u:
https://www.facebook.com/zakoteka

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Tagi: