65% gospodarstw w Polsce wolnych od bezrobocia

Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2013, 65% gospodarstw w Polsce wolnych jest od bezrobocia czyli członkowie rodziny pracują i nikt nie jest bezrobotny. W pozostałych rodzinach albo bezrobocie pojawia się częściowo, albo jest całkowite.

12,9 % gospodarstw w Polsce składa się częściowo z pracujących a częściowo z bezrobotnych osób. Rodzin, w których nikt nie pracuje jest stosunkowo niewiele – 3,6%. Co ciekawe, w prawie co piątym gospodarstwie domowym nie ma osób pracujących ale nie ma jednocześnie osób bezrobotnych. Takie gospodarstwa to najczęściej osoby, które nie mają pracy, ale nie zarejestrowały się w urzędzie pracy oraz osoby pozostające na rentach.

Co piąte gospodarstwo to nie mało, prawda? Ilość ta podniosła się w porównaniu do poprzednich badań z 2011 roku a jednocześnie spadła ilość gospodarstw z samymi osobami pracującymi oraz jedynie bezrobotnymi. Oznacza to, że coraz więcej rodzin ma problem z tym, by utrzymać sytuację w której wszystkie osoby, które chciałyby mieć pracę, rzeczywiście ją mają. Efektem zaś jest nie tylko ubożenie poszczególnych gospodarstw, ale zmniejszanie się siły nabywczej, co prowadzi do osłabienia gospodarki (jeśli mamy mniej pieniędzy i mniej wydajemy oraz skupiamy się głównie na najbardziej potrzebnych rzeczach, to powolutku padają miejsca pracy i koło się zamyka…)